Soal Selidik Mengenai Kemudahan ICT di Jabatan Alam Sekitar
828 responses
Loading...
Loading responses...
BAHAGIAN A: PROFIL RESPONDEN
1. Pejabat JAS
No responses yet for this question.
Ibu Pejabat JAS
No responses yet for this question.
JAS Negeri
No responses yet for this question.
JAS Kedah
No responses yet for this question.
JAS Pulau Pinang
No responses yet for this question.
JAS Perak
No responses yet for this question.
JAS Selangor
No responses yet for this question.
JAS Negeri Sembilan
No responses yet for this question.
JAS Melaka
No responses yet for this question.
JAS Johor
No responses yet for this question.
JAS Pahang
No responses yet for this question.
JAS Terengganu
No responses yet for this question.
JAS Kelantan
No responses yet for this question.
JAS Sabah
No responses yet for this question.
JAS Sarawak
No responses yet for this question.
2. Umur
No responses yet for this question.
3. Jantina
No responses yet for this question.
4. Gred
No responses yet for this question.
5. Sudah berapa lama anda menggunakan komputer?
No responses yet for this question.
6. Adakah anda pernah mengikuti Kursus/Latihan ICT?
No responses yet for this question.
7. Tahap pengetahuan ICT anda:
No responses yet for this question.
BAHAGIAN B: KEMUDAHAN ICT (PERKAKASAN/PERISIAN)
1. Adakah anda disediakan dengan peralatan ICT berikut? (anda boleh menanda lebih dari satu (1) jawapan)
No responses yet for this question.
2. Tahap kepuasan anda terhadap :
No responses yet for this question.
3. Sila tandakan perisian yang anda gunakan. (anda boleh menanda lebih dari satu (1) jawapan)
No responses yet for this question.
4. Sila tandakan sistem pengoperasian yang digunakan. (anda boleh menanda lebih dari satu (1) jawapan)
No responses yet for this question.
5. Sila berikan cadangan mengenai perkakasan/perisian yang diperlukan di tempat anda.
No responses yet for this question.
BAHAGIAN C: KEMUDAHAN INTERNET
1. Adakah anda disediakan kemudahan capaian internet di tempat kerja anda?
No responses yet for this question.
2. Berapa lama anda membuat capaian ke internet dalam tempoh sehari?
No responses yet for this question.
3. Adakah terdapat kawalan terhadap capaian internet di tempat anda? (contoh: capaian pada sesuatu laman web dihalang (blocked)
No responses yet for this question.
4. Tandakan kekerapan bagi setiap kaedah capaian internet yang digunakan.
No responses yet for this question.
5. Sejauh mana anda berpuashati dengan :
No responses yet for this question.
6. Sila berikan cadangan anda mengenai kemudahan Internet yang terdapat di tempat anda.
No responses yet for this question.
BAHAGIAN D: KEMUDAHAN E-MEL
1. Adakah anda disediakan emel rasmi Jabatan Alam Sekitar?
No responses yet for this question.
Jika tidak, nyatakan penyedia emel yang anda gunakan
No responses yet for this question.
2. Sejauh manakah pentingnya kemudahan emel rasmi untuk urusan kerja seharian anda?
No responses yet for this question.
3. Berapa kerap anda menggunakan emel rasmi?
No responses yet for this question.
4. Perisian e-mel yang digunakan :
No responses yet for this question.
5. Sila berikan cadangan anda mengenai kemudahan emel rasmi yang terdapat di tempat anda.
No responses yet for this question.
BAHAGIAN E: DASAR KESELAMATAN ICT
1. Dasar Keselamatan ICT
No responses yet for this question.
2. Berapa kerap anda menukar kata laluan emel dalam tempoh setahun?
No responses yet for this question.
3. Tahap keberkesanan dan keselamatan bagi :
No responses yet for this question.
4. Sila berikan cadangan anda mengenai tahap keselamatan ICT yang terdapat di tempat anda.
No responses yet for this question.
BAHAGIAN F: MAKLUM BALAS TERHADAP BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (BTM)
Maklumbalas Terhadap :
No responses yet for this question.
Sila berikan cadangan anda mengenai perkhidmatan ICT yang disediakan oleh BTM.
No responses yet for this question.
BAHAGIAN G: SIKAP DAN PERSEPSI TERHADAP ICT
Sikap dan Persepsi Terhadap ICT
No responses yet for this question.
BAHAGIAN H: KESEDIAAN KEPADA PERUBAHAN ICT
Kesediaan kepada Perubahan ICT
No responses yet for this question.
BAHAGIAN I: HARAPAN PENGGUNA
1. Apakah harapan anda terhadap perkembangan ICT di Jabatan Alam Sekitar? (anda boleh tandakan lebih daripada satu (1) jawapan)
No responses yet for this question.
Ulasan secara keseluruhan (jika ada)
No responses yet for this question.
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA DAN KOMITMEN ANDA
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service
.