Noorte ankeet, 13- 26. a

Lugupeetud Noor!

Palume Sul osaleda Väätsa valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.
Täites järgneva küsimustiku, annad Väätsa vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sulle.Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita /v.a. noorteühinguteankeet.
Sinu arvamus on Väätsa valla jaoks väga oluline.
Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. Loetelus palun märgi ära sobiv vastuse variant.Küsimused on esitatud 2012/2013 aasta kohta.
Ankeet koosneb 26 küsimusest ning küsimustele vastamiseks kulub keskmiselt 20 minutit.
Andmeid kogutakse kuni 8.aprillini 2013.
Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda www.vaatsa.ee kodulehelt, noortekeskuse facebooki lehelt.
Uuringu kontaktisik on Heleri Kredemann (helerikre@gmail.com, telefon 55546647)

Ette tänades,
Jarno Laur

  1. Väätsa avatud noortekeskuse tegevustest 
  2. Huvitegevustest (huviringide, treeningrühmade ja spordiklubide tegevustest, näiteks tehnikaring, jalgpall, näitering   
  3. Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste,osaluskogude(õpilasesindus, noortevolikogu jm) tegevusest
  4. Noortelaagritest (nt koolide, huviringide, noortekeskuse, noorteorganisatsioonide poolt korraldatud laagritest)
  5. Õpilasmalevatest
  6. Teavitamis- ja nõustamisteenustest noortele (nt õpinõustamine, sotsiaalnõustamine, abistamine mure korral ja vajaliku info leidmisel)
  7. Noorteüritustest (nt, Noortepäev, Rannapäev)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1. Noortekeskusi
  2. Huvitegevusi (spordiklubisid,huviringe ja treeningrühmi)
  3. Noorteorganisatsioone, noorteühendusi,osaluskogusid (õpilasesindusi, noortekogusid jms)
  4. Võimalusi osaleda laste-/ noortelaagrites
  5. Teavitamis- ja nõustamisteenuseid noortele
  6. Võimalusi osaleda õpilasmalevas
  7. Laste-/ noorteüritusi
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access