Request edit access
Noorte ankeet, 13- 26. a
Hea Noor!
Sinu arvamus on Väätsa valla jaoks väga oluline. Ole hea ja täida järgnev küsimustik, et saaksime pakkuda Sulle huvitavamat ja põnevamat huvitegevust.
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita.
Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. Loetelus palun märgi ära sobiv vastuse variant.
Küsimustele vastamiseks kulub keskmiselt 10 minutit. Iga küsimus loe palun korralikult läbi.
Andmeid kogutakse kuni 5.juunini 2017.

Aitäh,
Heleri Kredemann

1. Kui palju Sa tead Väätsa vallas noortele pakutavatest järgmistest võimalustest? Palun märgi vastus igas reas!
Ei ole üldse kursis
Tean natuke
Olen hästi kursis
1. Väätsa avatud noortekeskuse tegevustest 
2. Huvitegevustest (huviringide, treeningrühmade ja spordiklubide tegevustest, näiteks tehnikaring, jnäitering )
3. Noorteorganisatsioonide, noorteühenduste,osaluskogude(õpilasesindus, noortevolikogu jm) tegevusest
4. Noortelaagritest (nt koolide, huviringide, noortekeskuse, noorteorganisatsioonide poolt korraldatud laagritest)
5. Õpilasmalevatest
6. Noorteüritustest (nt, Noortepäev, Rannapäev)
7.Noorte Tugila
2. Väätsa vallas on lastel/noortel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või- ühingusse. Noorteorganisatsioonid ja -ühingud pakuvad noortele võimalusi aktiivseks osalemiseks, oma ideede teostamiseks ja uute sõprade leidmiseks. Nimeta 1 noorteorganisatsioon/noorteühing ning kirjelda, millega see organisatsioon tegeleb.
Your answer
3. Palun märgi vastus igas reas! Kas Sinu arvates on Väätsa vallas piisavalt:
Jah
Ei, võiks rohkem olla
Ei oska öelda
1. Noortekeskusi
2. Huvitegevusi (spordiklubisid,huviringe ja treeningrühmi)
3. Noorteorganisatsioone, noorteühendusi,osaluskogusid (õpilasesindusi, noortekogusid jms)
4. Võimalusi osaleda laste-/ noortelaagrites
5. Teavitamis- ja nõustamisteenuseid noortele
6. Võimalusi osaleda õpilasmalevas
7. Laste-/ noorteüritusi
4. Kas Sa osalesid või osaled 2016/2017 aastal mõnes noorsootöö tegevuses nagu huviring, huvikool ja (spordi)trenn, noortekeskuse, noorteorganisatsiooni või noorteühingu tegevus, õpilasesindus, osaluskogu, laager, malev, noorteüritus?
5. Palun märgi järgnevalt noorsootöö tegevused, milles Sa osalesid või osaled 2016/2017 aastal. Võid valida mitu vastuse varianti.
Required
6. Kui Sa ei osale või ei osalenud Väätsa vallas mitte üheski eelmises küsimuses nimetatud noorsootöö tegevuses, siis palun märgi järgnevast loetelust kuni 3 olulisemat põhjust, miks Sa ei ole osalenud noorsootöö tegevustes.
7. Kuidas oled rahul Väätsa valla noorsootöö teenuseid pakkuvate asutuste (nt noortekeskuse, tervisekompleksi, rahvamaja) lahtiolekuaegadega? Kui vastasid "ei ole sobilikud", siis põhjenda oma vastust "other" kastis.
Required
8. Kuidas oled rahul Väätsa valla noorsootöö tegevuskohtade (avatud noortekeskus, rulapark, spordisaal jne) asukohaga?
9.Ringides, trennides, avatud noortekeskuses jne on võimalik kasutada erinevaid tegevusvahendeid nagu nt joonistamise ja spordivahendid, arvutid jms. Kuidas Sa hindad nende asutuste poolt üldiselt pakutavaid vahendeid noortele mõeldud tegevusteks?
Required
10. Kas on mõni tegevus millega sa ei saa tegeleda kuna puuduvad võimalused Väätsa vallas. Nimeta kuni 3 tegevust
Your answer
11. Kuhu või kelle poole pöörduksid Sina, kui vajad nõustamist ( karjäärinõustamine, õppenõustamine, seksuaaltervis vm.)
12. Kuidas mõjutab Sinu perekonna majanduslik olukord Sinu osalemist noortele mõeldud tegevustes?
14. Palun nimeta 3 peamist kohta, kust otsid kõige rohkem noorteinfot (noori puudutavat infot).
Your answer
15. Kas Sinu arvates Väätsa vallas üldiselt arvestatakse noori puudutavate otsuste tegemisel laste/noorte huvide ja vajadustega?
16. Kas Sulle meeldib Väätsa vallas elada? Põhjendus kirjuta kasti "other"
Required
17. Mis on Sinu põhitegevus?
Required
18. Kui vana Sa oled?
19. Kas Sa oled.......
20. Millises Väätsa asula piirkonnas Sa elad?
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms