Klämdag fredag 15 maj

Sista anmälan var måndag 4 maj
De barn som inte anmälts räknar vi som lediga!