FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY - próbki gleb rolniczych

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA I INSTRUKCJĄ POBIERANIA PRÓBEK:

http://www.oschr-bydgoszcz.pl/Dokumenty/WARUNKI_ZAMOWIENIA.pdf
http://oschr-bydgoszcz.pl/Dokumenty/Instrukcja%20pobierania%20probek%20glebowych.pdf

  OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO - ROLNICZA W BYDGOSZCZY

  ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 85-090 Bydgoszcz tel./fax 52-322-02-20

  ANALIZY GLEB ROLNICZYCH MINERALNYCH I ORGANICZNYCH

  PROSZĘ WPISAĆ NUMERY PRÓBEK W KTÓRYCH MAJĄ ZOSTAĆ WYKONANE ANALIZY (np. 1-6,15,16,21) * - próbka tylko na dane oznaczenie; ** - próbka w której oprócz danego oznaczenia wykonywane są inne badania
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  LOKALIZACJA GRUNTÓW.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Wniesienie opłaty stanowi warunek rozpoczęcia prac przez Zleceniobiorcę.

  This is a required question
  This is a required question

  POWYŻSZY FORMULARZ NALEŻY WYDRUKOWAĆ (CTRL+P), PODPISAĆ I DOŁĄCZYĆ DO WYSYŁANYCH PRÓBEK.

  UWAGA: Po wciśnięciu "Prześlij" - nie ma możliwości wydruku.

Request edit access