Merendas no Aquarium
Este formulario estará aberto o lunes 5 de febreiro de 10:00 a 12:00.

IMPORTANTE. LER CON ATENCIÓN:
AS PRAZAS ADXUDICARANSE POR ESTRITO ORDE DE ENTRADA DA SOLICITUDE.

– Pódese preinscribir como máximo a 3 participantes por solicitude. Por cada menor prescrito, precisamos os datos da nai/pai/titor legal de cada. No caso de non achegar esta información ou de que sexa falsa, anularemos esa solicitude.
– Non preinscribir ao mesmo participante dúas veces.
– IDADE: Para menores de entre 4 e 13 anos cumpridos.
– DATAS:
Febreiro: 17, 18, 24 e 25.
Marzo: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25.
(PODERÁ SELECCIONAR A OPCIÓN "VÁLEME CALQUERA DATA", OU SOLICTAR ATA CINCO DATAS CONCRETAS)
– HORARIO: De 16:45 a 18:45.
– Para participar hai que solicitar praza enchendo este formulario online o luns 5 de febreiro de 10:00 a 12:00. Despois de recibir a confirmación de contar con praza (a través do correo electrónico que nos proporciones) é necesario abonar o día adxudicado na recepción do acuario unha entrada reducida (4€) e recibirá unha invitación para merendar (a actividade é gratuíta para as nenas e nenos socios da Asociación de Amigos da Casa das Ciencias e para titulares da Tarxeta Vente).
– Todos os datos achegados ao formulario deben ser certos, en caso contrario a solicitude quedará anulada.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms