טופס הרשמה לכנס השמיני לחקר רוחניות עכשווית

ההרשמה המוקדמת לכנס הסתיימה. ניתן יהיה להירשם גם במקום, בתעריף הרגיל שפורסם.