Request edit access
Cyprus 2030: We are the youth of today
Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) ανακοινώνει τη διοργάνωση τριήμερου Συνεδρίου «Cyprus 2030: We are the Youth of Today». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 2-4 Ιουλίου 2021, στο ξενοδοχείο Theo Sunset Bay Hotel στην Πάφο.

Σκοπός του Συνεδρίου:
Στόχος του συνεδρίου είναι μέσω εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των νέων και φορέων χάραξης πολιτικής, να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Κύπρου, όπως επίσης και να τους δοθεί το έδαφος για να συζητήσουν για θέματα που τους απασχολούν, έχοντας ως γνώμονα τους Ευρωπαϊκούς Στόχους Νεολαίας (“European Youth Goals”).
Το σχέδιο θα επικεντρωθεί στον εποικοδομητικό διάλογο, τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των συμμετεχόντων (μέλη οργανώσεων μελών του Συ.Ν.Κ., μέλη οργανώσεων που δεν ανήκουν στο Συ.Ν.Κ., και ανέντακτοι νέοι/νέες) και οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία καθώς και την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία. Σκοπός επίσης του προγράμματος είναι η διαβούλευση των συμμετεχόντων με 4 Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία, συγκεκριμένα το Moving Rural Youth Forward (Youth Youth Goal 6), Quality Employment for All (Youth Goal 7), Quality Learning (Youth Goal 8), αλλά και Connecting EU with Youth (Youth Goal 1), και η εγγραφή των πορισμάτων σε έγγραφο πολιτικής και η αποστολή του σε φορείς χάραξης πολιτικής με σκοπό την συμπερίληψη του στις μελλοντικές τους δράσεις με επίκεντρο τη νεολαία.

Προφίλ Συμμετεχόντων:
• Να είναι ηλικίας 16 - 30 ετών
• Να έχουν άμεση εμπλοκή με θέματα νεολαίας και ενδιαφέρον στα πολιτικά δρώμενα
• Να έχουν γνώσεις σχετικά με τους Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Νεολαία και την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία.
• Να έχουν ενεργή συμμετοχή σε οργάνωση νεολαίας (δεν αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή)
• Να συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου

Γλώσσα εργασίας:
Η γλώσσα εργασίας του Συνεδρίου είναι τα Ελληνικά. Εάν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός αγγλόφωνων συμμετεχόντων, θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστό εργαστήρι και στην Αγγλική γλώσσα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 στις 23:59.

Στο τέλος του συνεδρίου θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν το σύνολο των δραστηριοτήτων του συνεδρίου.
Σημειώνεται ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη γραμματειών και λειτουργών των Οργανώσεων Μελών του Συ.Ν.Κ.. Αριθμός θέσεων θα δοθεί και σε νέους που ασχολούνται με θέματα νεολαίας, οι οποίοι δεν ανήκουν σε οργάνωση μέλος του Συ.Ν.Κ.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε στο info@cyc.org.cy ή στο τηλ 22878316.

....................................

To CYC Member Organisations:
The Cyprus Youth Council (CYC) is pleased to announce the organisation of the three-day Conference “Cyprus 2030: We are the Youth of Today.”
The Conference will be held on 2-4 July 2021 at Theo Sunset Bay Hotel, Paphos.

Purpose of the Conference:
The objectives of the Conference are to provide a safe space for youth to actively participate in the democratic life of Cyprus, and to open the floor for debates around the topics mentioned above as the core of the European Youth Strategy and the National Youth Strategy, with regards to Youth Goals and its dialogue mechanisms. The Conference is linked with the objectives and principles of the EU Youth Dialogue and with the National Youth Strategy of Cyprus. Thus, the Conference will mainly focus on the consultation of 4 Youth Goals, namely Moving Rural Youth Forward (Youth Goal 6), Quality Employment for All (Youth Goal 7), Quality Learning (Youth Goal 8), but also on Connecting EU with Youth (Youth Goal 1). Furthermore, the youngsters will have the opportunity to discuss these themes with policy makers, youth experts and representatives of public authorities, and potentially with representatives from different Ministries and from the European Commission.
The Conference will promote the active participation of young people in the democratic life in Europe and their further interaction with decision-makers. Young people will be provided with a safe space, and through non-formal education they will be able to express their views and concerns. Therefore, they will be given the space to form recommendations and proposals on how youth policies should be shaped and implemented in Cyprus and in the EU in a broader sense.
CYC will collect and process the recommendations and opinions of youth during the Conference and will forward them to the relevant institutions in Cyprus and the EU in order to influence policymaking on youth matters.

Profile of the participants:
• Be aged 16 – 30 years old
• Have a growing interest in youth and politics
• Have knowledge about the European Youth Goals, the European and National the Youth Strategy
• Be actively involved in Youth NGOs – members of CYC although not mandatory
• Be able to take part in all the workshops

Information about costs, accommodation and food:
Participants will incur a participation fee of €30 which will cover full boarding and lodging during the seminar. (After the selection, each participant is responsible to pay the fee at least ten (10) days before the Conference. Further details will be sent to the selected persons).

Transportation Expenses:
Each participant who resides outside Paphos province and will travel to the Conference area in their private car will be given the sum of twenty (20) Euros for transportation expenses. In order to receive the above amount, relevant evidence must be submitted.

Working language:
The working language of the seminar will be Greek. However, if there are sufficient English-speaking participants there will be a workshop in English.

Submission of applications:
All applicants should complete the application form


Application deadline: Thursday, 17 June 2021, 23:59


*Participants that will take part in all activities of the conference will receive a certificate of attendance.
**There is a limited number of participants. Priority will be given to applicants from member organisations of the Cyprus Youth Council.

For more information, please contact Cyprus Youth Council at 22878316 and/or at info@cyc.org.cy

Ονοματεπώνυμο/ Name: *
Ημερομηνία γέννησης / Date of birth: *
MM
/
DD
/
YYYY
Πόλη διαμονής / Area of Residence: *
Διεύθυνση κατοικίας/Address: *
Ηλεκτρονική Διεύθυνση / Email: *
Τηλέφωνο / Telephone Number: *
Επάγγελμα / Occupation :
Είσαι μέλος σε κάποια οργάνωση-μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου; Αν ναι, σε ποια; / Do you belong to a member organization of the Cyprus Youth Council? If so, to which? *
Δεκτές γίνονται και ατομικές αιτήσεις ανένταχτων νέων. / Individual applications from young people are also accepted.
Είσαι μέλος σε κάποια άλλη οργάνωση; Αν ναι ,σε ποια; / Are you a member of any another organization? If so, to which? *
Πιστεύετε ότι οι νέοι της Κύπρου είναι ενήμεροι για τα δικαιώματα τους; / Do you believe that the young people of Cyprus are aware of their rights? *
Τι πιστεύετε ότι θα κερδίσετε με την συμμετοχή σας στο Συνέδριο; / What do you think you will gain by participating in the Conference? *
Με ποιο τρόπο θα μεταδώσετε στην οργάνωση/κοινότητα σας τις πληροφορίες και γνώσεις που θα αποκτήσετε με την συμμετοχή σας; / How will you transmit to your organization/community the information and knowledge you will gain from your participation? *
Σε περίπτωση επιλογής μου ως συμμετέχοντας/συμμετέχουσα στο συνέδριο "Cyprus 2030: We are the youth of today," δεσμεύομαι για την ενεργό συμμετοχή και παρουσία μου καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος (Παρασκευή 2 Iουλίου μέχρι Κυριακή 4 Ιουλίου 2021). / In the case of my selection as a participant/participant in the conference "Cyprus 2030: We are the youth of today," I commit myself to active participation and presence throughout the program (Friday 2 to Sunday 4 July, 2021). *
Αποδέχομαι να δημοσιευθούν φωτογραφίες μου από την εκδήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου; / I accept to be in posts/pictures of the Cyprus Youth Council social media? *
Διατροφικές προτιμήσεις/αλλεργίες: / Nutritional preferences/allergies: *
Άλλα σχόλια: *
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο σχετικά με πιθανές αλλεργίες, κινητικές δυσκολίες, πρόβλημα υγείας κτλ το οποίο θα πρέπει να έχουν υπ'όψιν τους οι διοργανωτές κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του συνεδρίου. / Please fill in any other comments regarding possible allergies, mobility difficulties, health problems, etc. that the organizers should keep in mind during the conference.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy