Request edit access
Studentteam
Alla pass på schemat för Kårens kvällsevenemang täcks av studentteam istället för att du individuellt skriver upp dig på schemat. Ansök här om du också vill vara med och driva Örebro Kårhus och erbjuda och ta del av det bästa studentlivet! Är du redan med i ett studentteam behöver du inte söka om, du behåller din plats så länge du vill.

Inför terminerna skriver gruppledare av studentteamen upp sig på specifika pass som deras team ska jobba. De pass som innefattas är Timebeer, nattklubbar, övriga kvällsevenemang och sittningar som hålls under terminen. Under HT20 ersätts dessa av andra evenemang som fungerar inom restriktioner COVID-19.
Ett team har några pass varje månad, men hela teamet behöver aldrig jobba samtidigt för att. Du behöver alltså inte vara tillgänglig för jobb varje månad utan 3-5 pass under hela terminen, beroende på hur många ni är i ert team. Om ett team inte klarar av att fylla sina pass får de andra teamen hjälpa till och då kan medlemmar från andra team få övriga personliga förmåner.

Hur bildas ett studentteam?
Du kanske redan har ett gäng vänner du tycker om att jobba tillsammans med på Kåren? Perfekt, ni kan självklart vara en del av samma studentteam även om alla inte tillhör samma sektion. Har du ingen att söka tillsammans med? Det är inga problem heller för alla våra team skapar en grym sammanhållning tillsammans!

Kriterier
- Det finns totalt 6 stycken lika stora studentteam med plats för max 35 medlemmar, därefter är det kö till teamen.
- Genomsnittligt kommer du som medlem i ett studentteam att jobba ca 3-5 pass per termin.
- Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att vara med i ett studentteam och jobba på Kåren.

Förmåner för teamens medlemmar HT20:
- Exklusiva pubar för teamen
- Personalfest
- Gratis kaffe/te
- Rabatterad mat på evenemang
- Köföreträde på torsdagar och frdagar - Endast teammedlemmar kommer in under halvtimmen innan eventet startar


----- ENGLISH VERSION -------
All scheduled evening shifts at Kåren are covered by student teams instead of you individually signing up on the schedule. Apply here if you too want run Örebro Kårhus, create and take part in the best student life possible! If you are already a member of a student team you don't have to apply again, you keep your spot each term.
Prior to every term the team leaders will sign their team up for specific weeks, during which they will work. The shifts that are included are Timebeer, Nightclub, other evening events and sittnings that are held during the term. During HT20 these events are replaced by ones that work within restrictions due to COVID-19.
Every team has a few shifts a month but the whole team never works at the same time. Therefore you will not have to be available to work every month but you will work 3-5 shifts during the whole term, depending on how many members there are in your team. If one team does not manage to fill their shifts the other teams can help out and the members from the other teams can earn themselves individual benefits.

How’s a student team created?
You might already have a group of friends that you enjoy working with at Kåren? Perfect, of course you can be a part of the same Student team even if you are not all part of the same section. No one to apply with? That’s not a problem either as all of our teams build an amazing unity!

Criterias
- There are 6 equally sized student teams with a maximum of 35 members. If they are full there is a queue system.
- As a member in a student team you will generally work 3-5 shifts every term.
- You don’t need any previous experience to join a student team or work at Örebro Kårhus.

Benefits for team members HT20:
- Exclusive pubs for the teams
- Staff party
- Free coffee/tea
- Discounted food at events
Nimetön otsikko
Namn/Name:
E-mail:
Vilken sektion tillhör du? / Which section do you belong to?
Clear selection
Vill du vara i samma team med någon/några andra? Här kan du önska både ambassadörer eller andra som tänkt vara med i studentteam. / Do you wish to be in the same team as anyone else?
Jag förstår att vid inträde till ett studentteam kommer jag behöva skriva på ett medlemsprotokoll. / I underhand that by joining the student team, I will have to sign a member document.
Clear selection
OBS! Genom att skriva in dig i detta formulär går du med på att Örebro Kårhus sparar dina kontaktuppgifter. / OBSERVE! By adding yourself to this document, you are agreeing that Örebro Kårhus will save your contact information.
Clear selection
Vi kontaktar dig senast 12e januari 2020! / We will contact you the 12th of January 2020 at the latest.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy