Request edit access
Սոցիալական (մարդասիրական) աջակցություն տրանս համայնքին կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների հաղթահարման նպատակով /Social (humanitarian) support to the trans community to overcome the social consequences of COVID-19
Հարգելի՛ տրանս համայնք,

Ինչպես արդեն հայտնի է բոլորիս, երկրում արտակարգ դրության հաստատման պատճառով խոցելի խմբերի շատ ներկայացուցիչներ մնացել են առանց աշխատանք, իսկ նրանք ովքեր այս կամ այն պատճառով չէին հանդիսանում գրանցված աշխատող պետությունից օգնություն ակնկալել չեն կարող։
Այդ իսկ պատճառով «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան ՀԿ-ն՝ երկրում արտակարգ դրության իրավիճակով պայմանավորված, տրամադրում է աջակցություն՝ կացարանի, սննդի, դեղորայքի և հիգիենայի պարագաների տեսքով։
Սույն սոցիալական աջակցությունը նախատեսված է բացառապես Տրանս համայնքի ներկայացուցիչների համար։
Միջոցները սուղ են, այդ իսկ պատճառով աջակցության դիմելիս վստահ եղեք, որ չունեք աջակցության այլընտրանք։
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Անուն, ազգանուն, հայրանուն /Name, middle name, surname *
Required
Ծննդյան ամիս/օր/տարի /Birth date *
MM
/
DD
/
YYYY
Գենդերային ինքնություն /Gender identity *
Հեռախոսահամար /Telephone number *
Էլ․հասցե /Email address *
Սոցիալական ցանցերում ձեր անձնական էջերի հղումները (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, և այլն) /Links to your personal pages on social media (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, etc.) *
Որտե՞ղ եք աշխատել նախքան երկրում արտակարգ դրության մասին հայտարարելը: /Where did you work before the quarantine regime in the country? *
Եթե արտակարգ դրության ժամանակ կորցրել եք աշխատանքը, ապա նշեք ինչու՞ և ե՞րբ։ /If you have lost your job because of the quarantine, then specify why and when? *
Հանդիսացել ե՞ք գրանցված աշխատող։ /Have you been a registered worker? *
Ունե՞ք արդյոք աջակցություն որևէ աղբյուրից։ /Do  you have any support from some sources? *
Եթե նախորդ հարցին պատասխանել եք «այո», ապա խնդրում ենք մանրամասնել աջակցության աղբյուրը։ / If you have answered "Yes" to the previous question, then explain the source of income. *
Արդյո՞ք արդեն  ստացել եք սոցիալական աջակցություն որևէ այլ կազմակերպության կողմից։ /Have you already received social support from any other organization? *
Եթե այո, խնդրում ենք մանրամասնել, թե մասնավորապես ինչպիսի՞ աջակցություն եք ստացել։/ If yes, then explain what kind of social support you have received. *
Ձեր ընտանեկան կարգավիճակը /Your relationship status *
Մշտական բնակության վայրը /Your permanent residence *
Ի՞նչպիսի աջակցություն եք ակնկալում այս ծրագրի շրջանակներում։ /What kind of support do you expect from this program. *
Ունե՞ք ֆինանսական պարտավորություններ: /Do you have financial obligations? *
Հարգելի՛ մասնակիցներ, սույն հարցին «համաձայն եմ»  պատասխանելով հաստատում եք, որ հարցաշարը լրացնելիս, գտնվել եք առավելագույնս անկեղծ, քանի որ հակառակ դեպքում հայտը կարող է մերժվել կամ չքննարկվել, համոզված եք, որ Ձեր տրամադրած ամբողջ տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը և կրկնակի ստուգման արդյունքում ապատեղեկատվություններ չեն պարզվի։ Ձեր անձնական տվյալները չեն հրապարակվելու առցանց կամ տպագիր հոդվածներում, առանձին կամ համապարփակ զեկույցներում, չեն փոխանցվելու երրորդ անձանց։ Ձեր դիմումի պատասխանը տրամադրվելու է 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Ձեր տրամադրած կոնտակտային տվյալներից որևէ մեկի միջոցով։ Շնորհակալություն հարցմանը մասնակցելու համար։ Հարգանքով՝ «Իրավունքի կողմ» իրավապաշտպան ՀԿ"։ / Dear participants, by answering "I agree" to this question, you confirm that while filling out the questionnaire, you have been as sincere as possible, otherwise the application may be rejected or not discussed, you are also sure that all the information provided by you corresponds to reality and while double checking we will not reveal any misinformation. Your personal data will not be published in online or print articles, in separate or comprehensive reports, and will not be transmitted to third parties.                                                                                                                      Your application will be answered within 2 business days through one of the contact information provided by you. Thank you for participating in the survey. Sincerely, Right Side Human Rights Defender NGO.                                 *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy