Đăng ký rút sổ Đoàn Online

Để thuận lợi trong việc luân chuyển sổ Đoàn cho các bạn có nhu cầu rút sổ riêng (không theo lớp), nay Đoàn Viện Công nghệ Sinh học & Thực phẩm thông báo đến các bạn một số vấn đề sau:
1. Các đoàn viên muốn chuyển sinh hoạt đoàn sẽ phải lên đăng ký chuyển sinh hoạt đoàn online tại địa chỉ doanvien.org, hoặc đăng ký vào sổ chuyển sinh hoạt đoàn đặt tại văn phòng Đoàn Viện (F5.0) từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.
2. Khi việc ký chuyển sinh hoạt đoàn được hoàn tất, đoàn viên sẽ nhận được 1 tin nhắn thông báo từ Đoàn Viện.
3. Vào ngày thứ 3 tuần tiếp theo, đoàn viên sẽ nhận sổ đoàn tại VP Đoàn Viện (F5.0), đóng phí chuyển sinh hoạt đoàn là 2.000 đồng/sổ và hoàn thành đoàn phí còn nợ tính đến thời điểm chuyển đi (mức thu 2.000 đồng/ tháng).
4. Khi đến nhận sổ đoàn, đoàn viên phải mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân để xác minh.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access