Request edit access
Mužská homosexualita očami mužov s výlučnou erotickou aj emocionálnou príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu
Vážený respondent, ďakujem, že ste si našli približne 15 minút čas na vyplnenie dotazníka, zameraného na vnímanie problematiky mužskej homosexuality dospelými homosexuálnymi mužmi a na zisťovanie postojov, kvality a kvantity vedomostí o nej. Dotazník má 26 vecných otázok a všetky Vaše odpovede sú a zostanú anonymné.
Odpovede budú vyhodnotené a zverejnené 1. decembra 2017 a nájdete ich po zadaní názvu dotazníka do Google prehliadača. Prosím o pravdivé a zodpovedné vyplňovanie dotazníka. Výsledky môžu byť veľkým prínosom pre našu spoločnosť. Oslovte aj svojich známych. Za zdieľanie vopred ďakujem.
Koľko máte rokov (napíšte číslom)?
Počuli ste o výsledkoch výskumov biologických (vrátane genetických) aj psychosociálnych vplyvov na vznik homosexuality?
Študovali ste plné a originálne znenia biologických (vrátane genetických) výskumov vzniku homosexuality a poznáte ich závery?
Pochybovali ste niekedy o tom, či výsledky biologických (vrátane genetických) výskumov o vzniku homosexuality reflektujú skutočnosť?
Myslíte si, že sa pri tej istej osobe môže časom zmeniť pohlavie erotickej náklonnosti? Napríklad zo ženy na muža a naopak.
Označte tie z uvedených psychosociálnych vplyvov vzniku homosexuality, ktoré, podľa Vás, uvádzajú niektorí autori zo svojej psychoterapeutickej praxe.
Required
Ako podľa Vás vzniká psychická sexualita u človeka a na základe čoho to tvrdíte?
Mali ste doma zviera, ktoré sa správalo homosexuálne?
Ak ste v predošlej otázke odpovedali „Áno“, pozorovali ste na ňom toto správanie:
Koľko heterosexuálnych priateľov (myslí sa vzájomný, dlhodobý, hlboký, dôverný kontakt) máte?
Ako by ste hodnotili svoj vzťah s otcom?
Je nejaká osoba rovnakého pohlavia, o ktorej viete, že je heterosexuálna, Vaším vzorom? Ak áno, prečo? Ak takú osobu nemáte, napíšte „Nie“. Môže ísť aj o verejne známu osobu, ktorú nepoznáte osobne.
Čo Vás najviac vzrušuje na inom mužovi?
Súhlasíte s tým, aby sa mohli homosexuálni jedinci sobášiť a vychovávať dieťa v páre v spoločnej domácnosti?
Je podľa Vás tradičná rodina zastaranou inštitúciou, vyžadujúcou si nové zákonné zadefinovanie?
Myslíte si, že by u človeka, ktorý by terapeuticky pracoval na svojom rodovom naplnení, mohlo aspoň čiastočne dôjsť k zmene erotickej náklonnosti?
Je podľa Vás potrebné hovoriť o homosexualite viac (môžete označiť viacero možností)?
Required
Prečo je názor, že homosexualita nie je daná biologicky, geneticky, taký nepopulárny (môžete označiť viacero možností)?
Required
Ste spokojný s dostupnými webmi a aktivitami pre homosexuálnu komunitu?
najmenej spokojný
najviac spokojný
Ak ste v predošlej otázke vyznačili na číselnej stupnici 1, 2, 3 alebo 4, aké weby a aktivity by ste (ešte) privítali?
Kedy by, podľa Vás, mal muž/chlapec začať žiť pohlavne aktívne?
Zažili ste už niekedy taký kontakt s mužom, ktorý Vás eroticky priťahoval, postupne Vás bezpodmienečne prijal a i Vy ste pri ňom pociťovali aspoň malú zodpovednosť za jeho šťastie a životné smerovanie, a vtedy ste pochopili, že ho milujete ako brata, nie ako sexuálneho partnera?
Ak máte/mali ste homosexuálny partnerský vzťah, uveďte, (1.) koľko trvá alebo koľko trval ten najdlhší. Vedľa toho napíšte, (2.) koľký v poradí bol/je daný vzťah a (3.) či v tom doteraz najdlhšom vzťahu žijete/žili ste v spoločnej domácnosti alebo väčšiu časť týždňa v priemere žijete/žili ste každý zvlášť.
Aký máte názor na neviazaný sexuálny kontakt (môžete označiť viacero neprotirečiacich si odpovedí)?
Required
Prečo sa, podľa Vás, AIDS úspešnejšie šíri v rámci homosexuálnej komunity?
Máte vlastného brata/vlastných bratov (na sestry sa v prvých troch možnostiach nepýtam, aj keď ich máte tiež), s ktorým/ktorými ste boli vychovávaný v jednej domácnosti, rovnakými rodičmi?
Ak ste v predošlej otázke odpovedali „Áno“, napíšte, (1.) ako je/sú sexuálne zameraný/í Váš brat/Vaši bratia a (2.) o koľko rokov je/sú starší alebo mladší ako Vy? Ak nepoznáte sexuálne zameranie svojho brata/svojich bratov, uveďte stručný dôvod (napr. ešte je maloletý, nemáme dôverný vzťah a pod.)
Vaše poznámky k akejkoľvek otázke alebo celému dotazníku:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms