Request edit access
Registrácia SMS a E-mail info systém Obce Bátovce
Uvedená služba je výhradne pre občanov s trvalým pobytom v obci Bátovce. Osoby, ktoré nemajú v obci Bátovce trvalý pobyt budú zo systému automaticky vymazaný.
Meno a priezvisko *
Your answer
Adresa *
(Napr. 935 03 Bátovce č. 2)
Your answer
Forma informácií *
(Zaškrtnite o aké informácie máte záujem. Môžete označiť aj viac možností)
Required
Vaša e-mailová adresa
(prosím zadajte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú si želáte zasielať oznamy)
Your answer
Telefónne číslo
Prosím zadajte telefónne číslo, na ktoré si želáte zasielať skrátené správy z obecného rozhlasu
Your answer
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Týmto udeľujem Obci Bátovce súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov (Meno priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa), ktoré poskytnem pri vypĺňaní registračného formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy občanov obce, ktorí požadujú odoberanie noviniek a informácií zo strany obce Bátovce. prostredníctvom kontaktného formulára a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tiež potvrdzujem, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu obec@batovce.sk Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľujem dobrovoľne, a to na dobu neurčitú. Návšetvník je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Návštevník nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Návštevník potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service