הרשמה לסדנת הנפשה - 24.10.2014 בשעה 13:00

המקומות אזלו וההרשמה נסגרה.