Request edit access
Istraživanje problema, potreba i mišljenja mladih Općine Živinice
U toku je provođenje istraživanja u sklopu izrade Strategije prema mladima 0pćine Živinice. Cilj je prikupiti što veći broj ispunjenih anketa kako bi dobili što bolji uvid u probleme i potrebe mladih te kako bi mogli predložiti što bolja rješenja za otklanjanje tih problema te poboljšanje kvaliteta života mladih na području općine Živinice. Ova anketa će poslužiti kao temelj za izradu gore navedenog strateškog dokumenta zbog čega je izrazito važno da dobijemo što veći broj ispunjenih anketa kako bi imali što reprezentativniji uzorak.

Ukoliko imate između 15 i 30 godina, molimo Vas za 15 - 20 minuta Vašeg vremena kako bi ispunili anketu o potrebama i problemima mladih na području općine Živinice..

Napominjemo, anketa je anonimna, pa Vas molimo da odgovarate na pitanja istinito i prema vašem mišljenju.

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji!

Vaše prebivalište (molimo upišite mjesnu zajednicu kojoj pripadate) *
Your answer
Gdje biste voljeli ubuduće živjeti?
Ako ste na prethodno pitanje odgovorili da biste ubuduće voljeli živjeti u nekom drugom gradu ili državi, molimo da upište taj grad ili državu
Your answer
Ako ste odgovorili da biste ubuduće željeli živjeti u nekom drugom gradu ili državi, molimo Vas da navedete razloge zbog kojih biste otišli ili planirate odlazak (moguće je zaokružiti više odgovora):
Da li ste upoznati sa djelovanjem Savjeta za mlade Općine Živinice
Označite u kojoj mjeri koristite sljedeće izvore informacija prilikom informisanja o sadržajima za mlade
Uopće se ne informišem putem ovog izvora
Slabijem upotrebljavam ovaj izvor informacija
U istoj mjeri kao što koristim i ostale izvore informacija
U najvećoj mjeri se informišem putem ovog izvora
U potpunosti se informišem putem ovog izvora
Putem škole (oglasna tabla ili obavijest nastavnika/profesora)
Preko prijatelja/vršnjaka
Putem medija (TV, radio, novine)
Putem web-sajtova i portala
Putem Facebook-a, Twitter-a i drugih društvenih mreža
Putem plakata
Koji problemi, prema Vašem mišljenju, najviše zabrinjavaju mlade na području općine Živinice?
Nevažno
Manje važno
Niti važno niti nevažno
Važno
Izrazito važno
Ne znam
Odlazak mladih u druge gradove BiH
Odlazak mladih u inostranstvo
Nepostojanje programa za mlade
Nezaposlenost mladih
Neusklađenost sistema obrazovanja sa zahtjevima tržišta rada
Nizak životni standard
Nedostatak životne perspektive
Problem stanovanja mladih (neriješeno stambeno pitanje)
Apatičnost i nedostatak interesa mladih za društvena zbivanja
Nedovoljna briga društva i države za mlade
Nizak interes lokalnih vlasti za rješavanje problema mladih
Nepostojanje mjesta za izlazak i druženje mladiih
Nepostojanje centra u kojima bi mladi provodili slobodno vrijeme baveći se kulturnim, sportskim i drugim aktivnostima
Okupiranost mladih zabavom i potrošnjom
Fizičko nasilje među mladima
Fizičko nasilje prema mladima
Neodgovorno seksualno ponašanje
Nedostatak tolerancije prema manjinskim društvenim skupinama (vjerske i nacionalne manjine, seksualne manjine, osobe s invaliditetom, starije osobe i dr.)
Niska politička participacija mladih
Ovisnost mladih o drogama
Ovisnost mladih o alkoholu
Ovisnost mladih o duhanu/duhanskim proizvodima
Koliko je vjerovatno da ste spremni učestvovati u svakoj od dole navedenih aktivnosti u cilju rješavanja problema s kojima se suočavaju mladi na području općine Živinice?
Nije vjerovatno
Malo je vjerovatno
Ne mogu procijeniti
Vjerovatno je
Vrlo je vjerovatno
Glasanje na izborima
Potpisivanje peticija
Uključivanje u rad političkih stranaka
Uključivanje u rad organizacija civilnog društva
Uključivanje u rad humanitarnih inicijativa
Uključivanje u rad volonterskih inicijativa
Doniranje ili prikupljanje novčanih sredstava
Šta smatrate je potrebno učiniti da se problemi mladih na području općine Živinice počnu djelotvornije riješavati? (moguće je označiti više odgovora)
Molimo Vas da ocijenite Vaše zadovoljstvo elementima života mladih na području općine Živinice.
Veoma loše
Loše
Dobro
Vrlo dobro
Odlično
Uslovi stanovanja
Dostupnost usluga potrebnih za svakodnevni život (npr. usluge vodosnabdjevanja, električne energije, plina, telekomunikacijskih usluga, bankarskih usluga i sl.)
Kvalitet javnog saobraćaja unutar općine Živinice
Kvalitet saobraćajne povezanosti općine Živinice sa drugim gradovima u BiH
Kvaliteta zdravstvene zaštite
Kvaliteta socijalne zaštite
Sigurnost na području općine Živinice
Efikasnost lokalnih vlasti
Ponuda dodatnih i vanškolskih sadržaja za mlade
Predškolsko obrazovanje (jaslice, vrtići, ...)
Osnovno obrazovanje
Srednjoškolsko obrazovanja
Mogućnost neformalnog obrazovanja (kursevi, radionice, i sl.)
Kulturni sadržaji
Sportski sadržaji
Poduzenička klima /okruženje za pokretanje biznisa
Usklađenost sistema obrazovanja sa zahtjevima tržišta rada
Sveukupni položaj mladih na području općine Živinice
Po Vašem mišljenju, da li su mogućnosti koje mladi na području općine Živinice imaju, iste ili drugačije od onih koje mladi imaju u drugim općinama /gradovima u BiH?
Označi u kojoj mjeri je potrebno organizovanje sljedećih aktivnosti za mlade na području općine Živinice.
Apsolutno nije potrebno
Nije potrebno
Niti je potrebno niti nepotrebno
Potrebno je
Apsolutno je potrebno
Aktivnosti iz kojih se može naučiti više o tome kako se organizuje javni događaj
Aktivnosti na kojima se saznaje više o čuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja
Aktivnosti na kojima se uče tehnike nenasilnog ponašanja, medijacije i asertivnog ponašanja
Aktivnosti o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci
Psihološke radionice kroz koje mladi "rade na sebi"
Aktivnosti o ljudskim pravima i pravima manjima
Aktivnosti na kojima se savladavaju tehnike pisanja CV-a i predstavljanja poslodavcu
Aktivnosti profesionalne orijentacije i karijernog vođenja koje pomažu mladima da izaberu svoje buduće zanimanje
Aktivnosti na temu ekologije
Muzički događaji za mlade
Sportski susreti mladih
Organizovanje radionica na temu preduzetništva i pokretanja biznisa
Organizovano druženje s mladima iz drugih gradova BiH
Organizovano druženje s mladima iz drugih zemalja
Edukativni izlleti u druge gradove i zemlje
Izložbe mladih umjetnika
Nagradni konkursi (likovni, književni, filmski, ...)
Mogućnost volontiranja i prakse u javnim institucijama, ustanovama i organizacijama
Mislite li da Vam je potrebno daljnje profesionalno usavršavanje? Pod profesionalnim usavršavanjem mislimo na neformalne radionice, edukacije, treninge i predavanja o nizu različitih tema kao što su: komunikacija, korištenje računalnih programa, upravljanje finansijama...
Molimo Vas da navedite u kojim biste se oblastima/područjima rada željeli dalje profesionalno usavršavati? *Ukoliko ne želite profesionalno usavršavanje odgovorite tako da razmislite šta bi bilo zanimljivo Vašim prijateljima i poznanicima sa područja općine Živinica.
Your answer
U koji vid mobilnosti (boravak u stranoj zemlji) ste dosad bili uključeni?
Da li ste član/ica neke organizacije ili udruženja?
Navedite naziv organizacije / udruženja čiji ste član i čime se ona bavi (npr. muzika, ples, sport, i sl.)
Ako je odgovor na prethodno pitanje "DA'"
Your answer
Koji su Vaši razlozi za pristupanje organizaciji/udruženju?
Samo za ispitnika koji su članovi određene organizacije / udruženja
Kakvo je Vaše mišljenje o radu i projektima organizacija i udruženja za mlade?
Da li ste u posljednjoj godini na nečemu dobrovoljno radili / imali volonterski angažman, odnosno jeste li radili određene poslove za koje niste trebali biti plaćeni
Na kojim od navedenih poslova ste u posljednjih godinu dana dobrovoljno radili / imali volonterski angažman?
Samo za ispitnike koji su na prethodno pitanje odgovorili s "DA"
U svoje slobodno vrijeme, koliko često se bavite
Nikada
Rijetko (2 - 3 puta mjesečno)
Povremeno (2 - 3 puta sedmično)
Svakodnevno
Educiram se i "radim na sebi"
Putujem
Posječujem seminare i razne vrste edukacija
Učim strane jezike
Bavim se kulturnim aktivnostima u udruženjima
Posjećujem sportska događanja
Idem na kino predstave
Idem u pozorište
Idem na koncerte
Izlazim u kafiće
Čitam knjige
Slušam muziku
Gledam TV