Δήλωση συμμετοχής στην Ημερίδα με θέμα τη διαχείριση απορριμμάτων

Η φόρμα δεν δέχεται πια συμμετοχες.

Σας ευχαριστούμε. Πληροφορίες: 2721062299 - ΚΠΕ Καλαμάτας.