Request edit access
FORMË E REGJISTRIMIT - TRAJNIMI - Praktikat e Mbajtjes së Kontabilitetit" - Mitrovicë
Pjesëmarrësit në kete trajnim, pjesëmarrsit do të aftësohen në mënyrë praktike në mbajtjen e kontabilitetit dhe stimulimin e plotësimit të deklaratave tatimore për biznese të vogla dhe të mëdha. Trajnimi do të bazohet krejtësisht në praktikë.

Trajnimi do të përmbajë këto tema:
• Analizat Financiare për fillim Biznesi të vogel, mesem dhe të madhe.
• Mbajtja e librave te arkës , blerjes dhe shitjes në bazë të rregulloreve dhe Ligjeve Tatimore në fuqi.
• Çka është një Pro-Faturë, Faturë, letër-vlerësim nga këndvështrimi i biznesit dhe klientit.
• Bilancin, Pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve, Cash-Flow, Raportet Financiare, si dhe dokumentet tjera përcjellëse financiare.
• Vetëvlerësimi i Biznesit për Kredi-Marrje, Formularët për Vetëvlerësim.
• Konsulencë mbi problematikat fiskale, shitja e lirë, shitja me shumicë, amortizimi, X Raporti, Z Raporti si dhe dërgimi i raporteve fiskale në baza mujore.
• Afatet e deklarimeve dhe të pagesave: Pagat e punëtoreve, deklarimet tatimore, deklaratat e TVSH-së, tatimi mbi të ardhurat, kontributet pensionale, plotësimi i formularëve, riburësimet nga taksat, borxhet e këqija, raporti për blerjet mbi 500€.Raportimi permes EDI-te.
• Përgatitja e stokut në fund të çdo viti fiskal si dhe raportimi pranë administratës;
• Përllogaritja e mallit duke u bazuar në Çmimet e dokumentit unik doganor, DUD IM4, DUD IM7, DUD X3 Depotë Doganore, llojet e akcizave.
• Ndjekje e procedurave të likuidimit dhe falimentimit të bizneseve
• Raste studimi, praktika analitike nga ekspert të kontabiliteti për NVM-të.

Deklarimi i tatimeve do të kryhet përmes sistemit elektronik EDI, duke raportuar për Biznese Individuale, SHPK, (IS, IL, QS, QL), Deklarimet vjetore (PD, CD), etj.

Ligjëruesit në këtë trajnim janë eksperte, Profesor të njohur në fushën e Financave dhe Kontabilitetit.

Të gjithë pjesëmarrësit në këtë trajnim do të çertifikohen.

Përfito tri programe falas të cilat shërbejnë për mbajtjen e kontabilitetit.

Afati i fundit për aplikim 05 dhjetor 2019
Data: 06 & 07 dhjetor 2019
Koha: 18:30 deri 20:30 h
Vendi: Rr. Mbreteresha Teutë, Mitrovicë (në ambientet e London English School)
Çmimi për tërë trajnimin është 55 €

Për të marrë pjesë në këto trajnime, ju lutem plotësoni të dhënat tuaj në këtë link: http://tiny.cc/tbxogz
Email address *
Your answer
Emri dhe Mbiemri *
Your answer
Data e Lindjes *
MM
/
DD
/
YYYY
Adresa *
Your answer
Telefoni *
Your answer
Qyteti *
Your answer
Numri Personal *
Your answer
Të dhënat mbi shkollimin e juaj?
Ju lutem tregoni pse dëshironi të jeni pjesë e këtij trajnimi ? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of YELLOW. Report Abuse