Questionnaire focused on analysis of requirements engineering companies to newly recruited staff - graduates of secondary vocational schools

Formulár Dotazník pre učiteľov SOŠ už neprijíma odpovede.

Ak si myslíte, že ide o chybu, pokúste sa kontaktovať majiteľa formulára.