Request edit access
Zgłoszenie na warsztaty edukacyjne "Trzeźwa Jazda" (druga edycja)
Formularz zgłoszeniowy na warsztaty "Trzeźwa Jazda" realizowane w ramach kampanii społecznej Miasta Gdańska "Kieruj bez procentów". Warsztaty skierowane są do uczniów klas I-IV szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe) z terenu Miasta Gdańska.

Termin realizacji: październik - 10 grudnia

Czas trwania: 90 min. (2 godziny lekcyjne)

Warsztaty mają na celu uświadomienie konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zainicjowanie dyskusji dotyczącej faktów i mitów związanych z piciem alkoholu, skonfrontowanie mylnych przekonań z prawdziwymi danymi oraz przekazanie rzetelnych informacji dotyczących przepisów prawnych związanych z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu i narkotyków.

Planowana ilość warsztatów: 50 (decyduje kolejność zgłoszeń!)

Kampania Społeczna „Kieruj bez procentów -2018” została dofinansowana w 2018 roku z Rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nazwa szkoły *
Your answer
Adres szkoły *
Your answer
Imię i nazwisko osoby do kontaktu *
Your answer
Stanowisko *
Numer telefonu *
Your answer
Ilość zgłaszanych klas *
GCPU zastrzega sobie prawo do wpisania Szkoły na listę rezerwową lub odmowy przeprowadzenia warsztatów z powodu braku miejsc.
Proponowane przez Państwa terminy realizacji warsztatów- dni tygodnia *
Dokładne terminy warsztatów zostaną ustalone po zakończeniu procesu rekrutacji, w porozumieniu z Wykonawcą.
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na warsztaty "Trzeźwa Jazda". *
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień;
- ul. Dyrekcyjna 5 80-852 Gdańsk;
- tel. 58 320 02 56;
- email: biuro@gcpu.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@gcpu.pl;
3. Celem przetwarzania Państwa danych jest rekrutacja na warsztaty "Trzeźwa jazda" realizowanych w ramach kampanii społecznej „Kieruj bez procentów”, dofinansowanej w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, a także przechowywanie na poczet kontroli Projektu oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”).
5. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom realizującym warsztaty "Trzeźwa Jazda" lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim.
6. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, tj. 10 lat od dnia zakończenia realizacji wyżej wymienionego Projektu.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie danych jest warunkiem rekrutacji na warsztaty "Trzeźwa jazda".
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service