Request edit access
Bezpłatne szkolenie: Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE w Polsce?
Pogłębienie wiedzy na temat prawa migracyjnego Polski, uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz wymogów związanych z procedurą legalizacji ich pobytu i pracy zgodnie ze zmianami, które weszły
w życie w 2018 roku.

Program szkolenia:
- Przybliżenie podstawowych kategorii i grup migrantów w Polsce z odniesieniem do przysługujących im praw
i obowiązków.
- Zasady legalnego zatrudniania pracowników spoza UE:
- Podstawa prawna do pobytu: ruch bezwizowy, wiza, zezwolenie na pobyt.
- Podstawa prawna do podjęcia pracy: oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę,
zezwolenie na pracę sezonową.
- Test rynku pracy (opinia starosty).
- Przedłużenie prawa do pobytu i pracy cudzoziemca.
- Zmiana pracodawcy cudzoziemca.

Odpowiemy na pytania:
- Jakie warunki muszą być spełnione, by zatrudnienie cudzoziemca było legalne?
- Kto może pracować bez konieczności uzyskiwania dodatkowego dokumentu uprawniającego do podjęcia pracy w Polsce?
- Co to jest test rynku pracy (opinia starosty)?
- Co oznacza zapis na karcie pobytu „dostęp do rynku pracy”?

O prowadzącej:
Marta Biernath jest doktorem nauk politycznych posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie tematyki migracji do Polski. Obecnie jest koordynatorem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie optymalizacji ścieżek legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce w Migrant Service oraz w Fundacji Legalis. Przez blisko sześć lat była pracownikiem Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), gdzie jako specjalistka z zakresu polskiego prawa migracyjnego realizowała liczne projekty i działania dotyczące integracji migrantów na polskim rynku pracy oraz legalizacji ich pobytu i pracy. Przez cztery lata pracowała, jako asystent naukowo-badawczy w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizowała projekty badawcze poświęcone migracjom do Polski. Autorka wielu opracowań na temat polskiej polityki migracyjnej i integracyjnej.

Termin szkolenia:
4 grudnia 2018r. (wtorek), godz. 10:00 – 14.00

Miasto:
Warszawa

Adresaci:
Przedstawiciele firm i organizacji zatrudniających cudzoziemców, którzy chcą uzyskać wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczące legalizacji pracy i pobytu swoich pracowników i ich rodzin w Polsce.

Cena:
Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia:
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2018r.

Pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń do nas: +48 720 840 132 lub napisz: fundacja@legalis.org.pl
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Firma *
Your answer
Miejscowość *
Your answer
Województwo *
Wysyłając formularz potwierdzam, że zapoznałam/em się z poniższą informacją:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Legalis z siedzibą przy ul. Namysłowskiej 2a, 00-585 Warszawa.

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw należy zgłosić się do Administratora Danych: adres e-mail: fundacja@legalis.org.pl.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, które są niezbędne do wykonania usługi szkoleniowej. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wykonania usługi szkoleniowej.

4. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

5. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

· dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

· przenoszenia danych;

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

· sprostowania (poprawiania) swoich danych;

· usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

· wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Fundację Legalis przez okres niezbędny do zrealizowania usługi szkoleniowej.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Fundacja Legalis. Report Abuse - Terms of Service