Request edit access
Formularz rekrutacyjny do Dolnośląskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych edycja 2019.
Dolnośląska Szkoła Trenerów Młodzieżowych
Projekt finansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego
Imię i nazwisko
Your answer
e-mail
Your answer
numer telefonu
Your answer
Miejscowość zamieszkania
Your answer
Dlaczego chcesz wziąć udział w Dolnośląskiej Szkole Trenerów Młodzieżowych?
Your answer
Czy masz doświadczenie w obszarze pracy z młodzieżą?
Oświadczam, że w dniu zgłoszenia się na DSTM nie ukończyłem/ ukończyłam 30 roku życia.( Jeśli macie Państwo mniej niż 30 lat proszę o zaznaczenie opcji TAK- jest to warunek uczestnictwa w szkoleniu)
Oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z Klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na szkolenie. 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Instytut Edukacji Społecznej ul. Rychtalska 8a , adres e-mail: ies@ies.org.pl; telefon: +48 660 069 527. 2. Dane podane w formularzu wniosku będą przetwarzane w celu przeprowadzania rekrutacji uczestników/czek na cykl szkoleniowy Dolnośląska Szkoła Trenerów Młodzieżowych edycja 2019, a w szczególności w celu komunikacji z osobami zgłaszającymi się na szkolenie, podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu realizacji zadań wynikających z przeprowadzania rekrutacji do Dolnośląskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych edycja 2019 i w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu naboru, a w szczególności w celu komunikacji z osobami zgłaszającymi się na szkolenie. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Dane osobowe zgromadzone w celu zawarcia i realizacji umowy, będą przechowywane przez Administratora w czasie rekrutacji oraz do końca 2019 r. 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service