Request edit access
Osnove ustavnog sistema, samoprocjena znanja
Poštovani,

Kviz pitanja iz oblasti Osnove ustavnog sistema sačinjena su u cilju samoprocjene ili nadogradnje već postojećeg znanja. Sadržaj kviza nudi pitanja sa ponuđenim opcijskim odgovorima i isti je sačinjen iz raznih izvora. Rezultati koje postignete u radu nemaju nikavu pravnu vrijednost. Ovaj dio naše web stranice služi samo kao pomoć kandidatima za unapređenje znanja iz predmetne oblasti i predstavlja dio Uvodnog programa obuke za rad u organima državne službe
https://www.adsfbih.gov.ba/Content/DownloadAttachment?id=74f8b055-4c70-4a39-a668-49ced849e744

Pitanja iz kviza nisu pitanja iz Baze podataka ADSFBIH iz koje se elektronski generišu testovi za polaganje Ispita općeg znanja.

Želimo Vam dosta uspjeha u učenju!
1. Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine sadržano je u: *
0 points
2. Entiteti u Bosni i Hercegovini imaju status? *
0 points
3. Prenos nadležnosti na državni nivo (institucije BiH) vršio se? *
0 points
4. Koja institucija BiH nije utvrđena u Ustavu BiH? *
0 points
5. U redovne sudove ne spada: *
0 points
6. Izvršnu vlast u Federaciji BiH čine? *
0 points
7. Gradovi u Federaciji BiH se osnivaju? *
0 points
8. Šta spada u isključivu nadležnost kantona? *
0 points
9. Brčko Distrikt BiH je formiran? *
0 points
10. Suce ustavnog suda FBiH imenuje? *
0 points
11. Kakav status u ustavnom poretku BiH ima Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda: *
0 points
12. Ministre u Vijeću ministara imenuje: *
0 points
13. Oružane snage su u nadležnosti: *
0 points
14. Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine ima status: *
0 points
15. Šta ne spada u podijeljenu nadležnost Federacije BiH: *
0 points
16. Organi jedinica lokalne samouprave su: *
0 points
17. Institucija Ombudsmana postoji na: *
0 points
18. Ratifikaciju međunarodnih ugovora vrši: *
0 points
19. Odluke ustavnih sudova su: *
0 points
20. Nositelje pravosudnih funkcija u BiH imenuje: *
0 points
21. Državljani BiH mogu imati državljanstvo druge države, uz uslov da: *
0 points
22. Simbole BiH (grb, zastavu) određuje: *
0 points
23. Državljanstvo BiH regulira: *
0 points
24. Lica sa dvojnim državljanstvom mogu glasati u BiH samo: *
0 points
25. U BiH se direktno primjenjuje i ima prioritet nad svim drugim zakonima: *
0 points
26. U nadležnost Bosne i Hercegovine prema članu III Ustava BiH ne spada: *
0 points
27. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH ima: *
0 points
28. Kvorum za rad Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH čini: *
0 points
29. Predstavnički dom Paralamentarne skupštine BiH ima: *
0 points
30. Odluke Paralamentarne skupštine BiH stupaju na snagu: *
0 points
31. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od: *
0 points
32. Mandat članova Predsjedništva BiH je: *
0 points
33. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH imenuje, a Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrđuje: *
0 points
34. Vijeće ministara će podnijeti ostavku ukoliko mu: *
0 points
35. Ustavni sud Bosne i Hercegovine sastoji se od: *
0 points
36. Guvernera Centralne banke BiH, nakon prvog mandata imenuje: *
0 points
37. Nadležnosti Centralne banke BiH: *
0 points
38. Budžet institucija BiH utvrđuje: *
0 points
39. Ustav BiH može se mijenjati: *
0 points
40. Aneksima Ustava BiH, u pogledu važenja zakona i drugih propisa određeno je: *
0 points
41. Ustav BiH je stupio na snagu: *
0 points
42. Postoji državljanstvo BiH i državljanstvo svakog entiteta pod uslovom da su svi: *
0 points
43. Ratifikaciju međunarodnih ugovora po Ustavu BiH vrši: *
0 points
44. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sastoji se od: *
0 points
45. Delegate u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH bira: *
0 points
46. Zakone BiH donosi: *
0 points
47. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH se može raspustiti: *
0 points
48. Godišnji budžet Parlamentarnoj skupštini BiH predlaže: *
0 points
49. Predsjedništvo je nadležno za vršenje drugih djelatnosti koje nisu nabrojane Ustavom BiH: *
0 points
50. Mandat sudija Ustavnog suda BiH traje: *
0 points
51. Centralna banka BiH je po Ustavu BiH jedina ovlaštena institucija za: *
0 points
52. U Aneksu Ustava Federacije BiH, kao instrumenti za zaštitu ljudskih prava, utvrđeni su: *
0 points
53. Predstavnički dom Federacije BiH sastoji se od: *
0 points
54. Sudsku funkciju u Federaciji Bosne i Hercegovine vrše: *
0 points
55. Općinsko vijeće priprema i dvotrećinskom većinom glasova: *
0 points
56. Zakonodavnu vlast u Republici Srpskoj vrši: *
0 points
57. Narodna skupština RS ima: *
0 points
58. Predsjednik Republike Srpske: *
0 points
59. Vlada Republike Srpske sastoji se od: *
0 points
60. Zaštitu ustavnosti i zakonitosti u RS osigurava: *
0 points
61. Republika Srpska je entitet: *
0 points
62. Predsjednik Federacije: *
0 points
63. Predsjednik Federacije BiH: *
0 points
64. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine: *
0 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service