Request edit access
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
1. Czy planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących ZAWSZE znacząco oddziaływać na środowisko? *
Jeżeli nie znasz odpowiedzi na to pytanie, zaznacz "nie wiem" i dokładnie opisz przedsięwzięcie w odpowiedzi na pytanie nr 3.
2. Czy planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących POTENCJALNIE znacząco oddziaływać na środowisko? *
Jeżeli nie znasz odpowiedzi na to pytanie zaznacz, "nie wiem" i dokładnie opisz przedsięwzięcie w odpowiedzi na pytanie nr 3.
3. Opisz przedsięwzięcie... *
nazwa, rodzaj, cel, zakres, położenie itp.
Your answer
4. Czy dla raportu będzie konieczna tzw. osłona naukowa? *
Innymi słowy, czy wymagany będzie merytoryczny nadzór nad raportem ekspertów posiadających tytuły naukowe?
5. Jakie formy ochrony przyrody występują w obszarze przedsięwzięcia? *
Jeżeli nie znasz odpowiedzi na to pytanie, opisz dokładnie, gdzie ma powstać inwestycja, w odpowiedzi na pytanie 3.
Required
6. Jakie formy ochrony przyrody występują w obszarze przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia? *
Niektóre przedsięwzięcia oddziałują na środowisko daleko poza bezpośrednim otoczeniem inwestycji, np. ścieki zrzucane do rzeki, oddziałują na nią na pewnym odcinku jej biegu, a nie tylko w miejscu zrzutu.
Required
7. Czy będzie wymagany, udział wykonawcy raportu w konsultacjach społecznych? *
8. Czy przewiduje się protesty społeczne w związku z realizacją przedsięwzięcia? *
9. Czy przewiduje się możliwość wystąpienia oddziaływania przedsięwzięcia poza granicami Polski? *
10. Jakie oddziaływania na środowisko przewiduje się w wyniku realizacji przedsięwzięcia?
Na przykład: emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, emisja zanieczyszczeń do wód podziemnych, emisja zanieczyszczeń do gleb, zmiana sposobu użytkowania gruntu, przekształcenia powierzchni gruntu, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne
Your answer
11. Jaka jest szacunkowa wartość inwestycji? *
Your answer
12. Jaką powierzchnię gruntu będzie zajmowało planowane przedsięwzięcie?
Your answer
13. W jakim województwie planuje się prowadzenie przedsięwzięcia? *
Jeżeli przedsięwzięcie będzie prowadzone w więcej niż jednym województwie, proszę podać to w którym powierzchnia przedsięwzięcia będzie największa.
14. Podaj swoje dane kontaktowe. *
telefon, e-mail, itp.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms