LV etapo dalyvių registracija / LV stage participant registration

Išankstinė registracija į varžybas baigėsi.
Registracija bus pratęsta varžybų dieną trasoje papildomuose nuostatuose nurodytu laiku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pre registration to competition is over.
Registration will be extended on race day on the track at a specified time.