Αίτηση στο σεμινάριο: «Επίλυση Συγκρούσεων στο Σχολείο με τη μέθοδο Gordon» Μάρ-Απρ 2017

Η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο έχει ολοκληρωθεί 17/03/2017 στις 13:00

Δείτε στον ιστότοπο του ΠΕΚ τη 2η Ανακοίνωση με τον τελικό Κατάλογο Επιμορφούμενων από την Πέμπτη 02/03/17.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Σ. Παπαδάκης