Request edit access
Baťovské princípy v praxi - registračný formulár
Pozývame vás na podujatie, na ktorom sa dozviete viac o baťovských princípoch, o tom, ako ich aplikovať do svojho každodenného života a vlastného podnikania, pričom osobitne bude pozornosť venovaná téme expanzie na zahraničných trhoch.

Rečníkom podujatia bude Brian Jakubec, syn člena top manažmentu zodpovedného za závody firmy Baťa v Afrike. Práve otcove skúsenosti a výchova poznačená filozofiou Tomáša Baťu či Baťova škola práce sa významným spôsobom podpísali pod Brianovu kariéru.

KEDY A KDE
  • 6. júna 2023 o 17:00 hod.
  • Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 821 08 Bratislava

Účasť na podujatí je bezplatná. Pre prihlásenie je potrebná registrácia.

Počet miest je obmedzený, nezabudni sa preto registrovať čím skôr.

Viac info na webe ZMPS https://zmps.sk/podujatia/vzdelavanie-a-expanzia/batovske-principy-v-praxi

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno s diakritikou
*
Priezvisko s diakritikou *
Firma
Telefonický kontakt *
Ste členom ZMPS? *
Odkiaľ ste sa o podujatí dozvedeli? (email/whatsup/FB/newletter/od niekoho kokrétneho/....) *
Čo očakávate od účasti na podujatí?
Ochrana osobných údajov
Združenie mladých podnikateľov Slovenska, IČO: 42178886, so sídlom Cukrová 14, 813 39 Bratislava, kontaktný email: zmps@zmps.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ako spracovateľ osobných údajov účastníkov uvedených v rámci elektronickej registrácie na toto podujatie, ako aj podobizní účastníkov zachytených na fotografiách a video záznamoch z podujatia, v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) informuje, že (i) tieto údaje budú spracované na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v ochrane jeho majetku, v informovaní verejnosti o podujatiach prostredníctvom jeho webových stránok a sociálnych sietí, ako aj vo vyhodnocovaní záujmu o jeho podujatia s cieľom ich neustáleho zlepšovania, (ii) pri spracovaní týchto údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, (iii) spracovanie týchto údajov je zákonnou požiadavkou, pričom bez poskytnutia týchto údajov by naplnenie vyššie uvedených účelov spracovania nebolo možné, (iv) Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu a nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho sprostredkovateľa, s výnimkou osoby zabezpečujúcej správu elektronického systému Prevádzkovateľa a/alebo vyhotovenie fotografií a videí z podujatia a osoby zabezpečujúcej ich digitálne spracovanie a šírenie, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia, (v) Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať tieto údaje do 3. krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným 3. osobám, než vyššie uvedeným sprostredkovateľom, (vi) údaje budú spracované po dobu, po ktorú ich Prevádzkovateľ môže vyžadovať z dôvodu obhajoby svojich právnych nárokov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (vii), každý účastník má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ sa domnieva, že Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ZMPS. Report Abuse