Request edit access
Plénum ADPSR 2019
Prihlasovací formulár slúži ako registrácia na Plénum ADPSR, ktoré sa uskutoční v dňoch 4.4.-5.4.2019 v hoteli Partizán, Tále. Registrácia sa stáva záväznou po uhradení účastníckeho poplatku (faktúry).
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Súhlas na spracovanie osobných údajov za účelom: • spracovania do účtovného a fakturačného poriadku, • organizácie Pléna ADPSR 2019 a vystavenia kreditov za účasť. Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Required
Tituly pred menom
Meno a Priezvisko *
Tituly za menom
E-mail *
Tel. kontakt *
Registračné číslo v SKP *
(pre potreby pridelenia kreditov)
Ste členom ADPSR *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy