Request edit access
ลงทะเบียนเข้าพักลานกางเต็นท์
จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6(เพชรบูรณ์) กรมทางหลวง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
โซนกางเต็นท์
ข้อปฏิบัติในการเข้าพักลานกางเต็นท์จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6(เพชรบูรณ์)   กรมทางหลวง
1. ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าพัก ดังนี้
    1.1 ลงทะเบียนเข้าพักลานกางเต็นท์จุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อ ผ่าน Qr-Code ทุกคน
    1.2 ให้นักท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคล และพบปะ บุคคล
    1.3 ห้ามทิ้งขยะ และให้นำขยะติดตัวกลับออกไปด้วย เพื่อให้พื้นที่งดงามน่าชมตลอดไป
    1.4 ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในจุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อ
    1.5 ห้ามก่อกองไฟ งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน
    1.6 ห้ามเก็บพันธุ์ไม้/ดอกไม้
    1.7 ห้ามส่งเสียงดัง และงดใช้เสียง หลังเวลา 22.00 น.
    1.8 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา
    1.9 ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาในจุดพักรถหมวดทางหลวงเขาค้อ
    1.10 ห้ามก่อเรื่องทะเลาะวิวาท
    1.11 ควรเคารพสิทธิ์ผู้อื่นที่เดินทางเข้ามาพักร่วมกัน
2. พื้นที่สำหรับกางเต็นท์ “ลานกางเต็นท์ 3” จำนวน 40 เต็นท์/คืน ดังนี้.-
    2.1 ลานกางเต็นท์ 3 โซน A 10 เต็นท์/คืน
    2.2 ลานกางเต็นท์ 3 โซน B 15 เต็นท์/คืน
    2.3 ลานกางเต็นท์ 3 โซน C 15 เต็นท์/คืน

วันที่ลงทะเบียน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy