Request edit access
Noorte ankeet, 7 - 12 a.
Lp. noor!

Palun Sul osaleda Kiviõli piirkonna noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.

Täites järgneva küsimustiku, annad Kiviõli linnale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sinu vajadustele. Sinu poolt antud vastused aitavad edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide lahendamisel. Sinu arvamus on väga oluline.
Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita.

Vastates vali palun see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem.
Ankeet koosneb 15 küsimusest ja vastamiseks kulub aega keskmiselt 15 minutit.
Andmeid kogutakse kuni 11. nov. 2016.a.

Uuringu kontaktisik on Helena Kivestu, e-post: helena.kivestu@gmail.com

Ette tänades,
Nikolai Vojeikin

1. Kas sa oled käinud 2016. aastal mõnes huviringis (näiteks laulu-, tantsu-, näite-, loodus või kunstiringis) või sporditrennis, noortekeskuses, noorteüritusel, laagris või osalenud mõne noorteorganisatsiooni tegevuses? *
2. Millistes huviringides või huvikoolides sa käid? *
Required
3. Kas oled osalenud 2016. a. mõnel Kiviõli linnas toimunud noorteüritusel? *
3 a. Kui vastasid eelmisele küsimusel JAH, siis palun nimeta mõni üritus, millest osa võtsid.
Your answer
4. Kas sa oled käinud 2016. a. mõnes laste- või noortelaagris? *
5. Kas oled külastanud Kiviõli noortekeskust 2016. a.? *
6. Kas tead mõnda noorteühendust või -organisatsiooni, mis tegutseb Kiviõli linnas? *
6 a. Kui vastasid eelmisele küsimusele JAH, siis palun nimeta selle organisatsiooni nimi ja millega seal tegeletakse.
Your answer
7. Kas oled 2016. a. osalenud mõne noorteorganisatsiooni korraldatud üritusel? *
7 a. Kui vastasid eelmisele küsimusel JAH, siis nimeta palun, millisel üritusel osalesid.
Your answer
8. Kas Kiviõli linnas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi, jne), kus Sa ei saa käia, kuna see on siis kinni, kui tahaksid sinna minna? Kui jah, siis palun nimeta see. *
Your answer
9. Kas Kiviõli linnas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi, jne), kus Sa ei saa käia, kuna see on liiga kaugel või halva koha peal? Kui jah, siis palun nimeta see.
Your answer
10. Kas Sa oled rahul huvikoolides, ringides, trennides ja avatud noortekeskustes kasutatavate vahenditega nagu näiteks pillid, spordivahendid, joonistamisvahendid, arvutid jne? *
10 a. Kui vastasid eelmisele küsimusele "EI OLE RAHUL", siis palun selgita, miks sa rahul ei ole!
Your answer
11. Kui Sa oled vajanud abi huviringide valikul, sõpradega suhtlemisel või mõnel muul teemal, kas Sa oled saanud abi õpetajetelt, treeneritelt, juhendajatelt, huvijuhilt, sotsiaaltöötajalt, psühholoogilt või mõnelt teiselt noorsootöötajalt? *
12. Kui Sa oled tahtnud midagi teada saada, kas Sa oled alati saanud oma küsimustele vastused või infot kust abi saada (juhendajalt, treenerilt, internetist, vms)? *
12 a. Kui sa vastasid eelmisele küsimusele "MITTE KUNAGI", siis palun selgita, mille kohta sa ei ole infot saanud! *
Your answer
13. Kas Sa oled *
14. Kui vana sa oled? *
15. Kus sa elad? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service