Request edit access
Sustituciones - Ordezkapenak
Formulario para valorar cómo se están realizando las sustituciones docentes
Irakasleen ordezkapenak nola egiten diren baloratzeko galdetegia
Nombre del centro - Zentroaren izena
Your answer
1.- Permiso por matrimonio - Ezkontza baimena / ¿Se ha sustituido algún docente por esta causa? Irakaslerik ordezkatu da arrazoi honengatik?
2.- Permiso paternidad - Aitatasun baimena / ¿Se sustituyen siempre? - Beti ordezkatzen dira?
3.- Personas con reducción de carga lectiva - Ordu lektiboen murrizketa duten pertsonak / ¿Se les sustituye siempre todo el horario de docencia directa? - Irakastordu guztiak ordezkatzen zaizkie beti?
4.- Jefatura dpto, tutorías, horas liberación, horas cargo directivo - Mintegi burutza, tutoretzak, liberazio orduak, zuzendaritza orduak / ¿Se les sustituye siempre toda la jornada desde 1er día? - Lanaldi osoa ordezkatzen zaie 1. egunetik beti?
5.- Tutores Ed Inf, profesorado escuelas de 1-3 unidades, profesorado 2º bachillerato, profesorado EOI - HHko tutoreak, 1-3 unitateko eskola irakasleak, 2. batxilergoko irakasleak / ¿Se les sustituye siempre entre el 2º y el 4º día? - 2. eta 4. egunen artean ordezkatzen dira beti?
6.- Tutores de Ed Primaria y especialistas Ped Terapeútica - LH tutoreak eta Ped Terapeutikoan espezialistak / ¿Se sustituyen siempre al 4º día y si la baja es con antelación al 2º? - Beti 4. egunean ordezkatzen dira eta aldez aurretiko baja bada 2.ean?
7.- Bajas resto profesorado Ed Primaria y Secundaria - Gainerako bajak LH eta BH / ¿Se cubren siempre desde el 7º día lectivo de baja y desde el 4º si está prevista con antelación? - 7. egunetik eta 4.etik (aldez aurretiko bajak) ordezkatzen dira?
8.- Centros con más de una baja y centros rurales de poco profesorado - Baja bat baino gehiagoko zentroak eta irakasle gutxiko landa-zentroak / ¿Se sustituyen siempre al 3er o 4º día? - 3. edo 4. egunean ordezkatzen dira beti?
9.- El Departamento asegura que sustituyen TODAS las bajas salvo excepciones como máximo al 4º día. ¿Es esto cierto? - Departamentuak dio ordezkapen GUZTIAK, salbuespenak salbuespen, egiten direla beranduenez 4. egunean. Hau egia al da?
10.- ¿Cómo valoras la política y funcionamiento de las sustituciones? (de 1-Muy malo a 10-Muy bueno) - Nola baloratzen duzu ordezkapenen politika eta funtzionamendua? (1-Oso txarra-tik 10-Oso ona-ra)
11.- Describe brevemente los problemas que ha tenido tu centro en cuanto a sustituciones - Laburki azaldu zure zentroak izan dituen ordezkapen arazoak
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms