Request edit access
Анкета за пословну заједницу 2019.
Упитник је намењен пословној заједници општине Ћуприја ради побољшаног и олакшаног пословања на територији града.
Да ли сте икада имали било какве контакте са руководством општине (контакт са председником, учешће у Привредном/пословном савету, економском форуму, радној групи за израду стратегије и сл.)?
а. Ако ДА, молимо вас, наведите на који начин
Your answer
Како оцењујете однос јавног и приватног сектора у последњих годину дана
По вашем мишљењу, који су разлози за погоршање/побољшање или стагнацију? Да ли су биле присутне неке посебне околности или је неки конкретан догађај иницирао промену?
Your answer
Да ли су неке од предложених иницијатива пословног сектора позитивно решене?
а. Ако је одговор ДА, молимо вас наведите које су то иницијативе
Your answer
Уколико постоји, колико је Пословни/привредни савет релевантан и признат као значајан фактор у вашем окружењу?
Да ли сте се у последњих 10 година бавили градњом или проширењем ваших пословних објеката?
а. Ако ДА, да ли можете навести нека позитивна искуства у процесу добијања дозволе за градњу за ваш инвестициони пројекат?
Your answer
б. Ако ДА, да ли можете навести кључне препреке са којима сте се суочавали у процесу добијања дозволе за градњу?
Your answer
КАКО БИСТЕ ОЦЕНИЛИ СЛЕДЕЋЕ ЕЛЕМЕНТЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА ЗА ГРАДЊУ: а. Просторни план и значај за моје пословање?
б. Регулациони планови и значај за моје пословање?
в. Ефикасност процедура издавања дозвола на локалном нивоу и значај за моје пословање?
г. Ефикасност процедура издавања дозвола на вишим нивоима власти и значај за моје пословање?
д. Доступност информација о поступку издавања свих потребних дозвола на wебсите-у локалне самоуправе и значај за моје пословање?
ђ. Информације о доступним локацијама за инвестирање и значај за моје пословање?
е. Доступност водича, упутстава и формулара за инвеститоре и значај за моје пословање?
ПРЕДВИДИВОСТ ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА: а.Како бисте оценили степен предвидивости трошкова пословања, на које утичу локалне таксе и накнаде
б. Како бисте оценили оправданост износа локалних такси и накнада
в. Како бисте оценили транспарентност у вођењу политике локалних такси и накнада
г. Како бисте оценили адекватност подстицаја/умањења такси, субвенција које се тренутно нуде приватном сектору
д. Како бисте оценили транспарентност у вођењу политике локалних подстицаја/умањења такси, субвенција за приватни сектор
ђ. Шта бисте препоручили вашим локалним властима у смислу креирања локалне политике такси и накнада?
Your answer
е. Шта бисте препоручили локалним властима у смислу креирања адекватне политике подстицаја/умањења такси, субвенција за пословни сектор?
Your answer
ПОДРШКА ЗАПОШЉАВАЊУ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА: а.Да ли планирате нова радна места у наредне две године?
а.1. Ако је одговор ДА, колико нових радника планирате да запослите у наредне две године?
б. Који профили радника ће вам бити потребни (у смислу степена квалификације и занимања)?
Your answer
в.Да ли тренутно тржиште радне снаге задовољава потребе ваше компаније?
в.1. У колико је одговор НЕ, зашто?
Your answer
г. Како бисте оценили тренутно ангажовање ваше ЈЛС на унапређењу радне снаге и развоју људских ресурса?
ЦЕНЕ И КВАЛИТЕТ КОМИНАЛНИХ УСЛУГА: а.Како бисте се изјаснили о цени водоснабдевања?
б. Како бисте се изјаснили о цени канализације?
в. Како бисте се изјаснили о цени одношење смећа?
г. Како бисте се изјаснили о цени грејања?
д. Како бисте се изјаснили о цени услуга превоза?
ђ.Како бисте се изјаснили о цени електричне енергије?
е. Како бисте се изјаснили о цени и квалитету телекомуникације?
ж. Како бисте се изјаснили о цени и квалитету локалне путне инфраструктуре?
з. Како бисте се изјаснили о цени и квалитету за снабдевање гасом?
а.1.Како бисте се изјаснили о квалитету водоснабдевања?
б.1.Како бисте се изјаснили о квалитету канализације?
в.1.Како бисте се изјаснили о квалитету одношење смећа?
г.1.Како бисте се изјаснили о квалитету грејања?
д.1. Како бисте се изјаснили о квалитету услуга превоза?
д.1.Како бисте се изјаснили о квалитету електричне енергије?
ђ.1.Како бисте се изјаснили о квалитету електричне енергије?
е.1. Како бисте се изјаснили о квалитету телекомуникација?
ж.1.Како бисте се изјаснили о цени и квалитету локалне путне инфраструктуре?
з.1.Како бисте се изјаснили о квалитету за снабдевање гасом?
2. На који начин би општина могла побољшати доступност и квалитет инфраструктуре и комуналних услуга?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service