Request edit access
Анкета
Настоящата анкета е изготвена във връзка с изпълнение на дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” в рамките на проектно предложение № BG05SFOP001-3.002-0002 „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, процедура BG05SFOP001-3.002 - „Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието” и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ).
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms