Request edit access
Анкета
Настоящата анкета е изготвена във връзка с изпълнение на дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” в рамките на проектно предложение № BG05SFOP001-3.002-0002 „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, процедура BG05SFOP001-3.002 - „Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието” и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ).
Email address
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms