Request edit access
Dags för helårsuppföljning verksamheter 2016!
Vi behöver din hjälp för att få rätt information om den verksamhet som Du är verksamhetsledare för.

Senast söndag 1 januari vill vi att ni har skickat in enkäten.

Varför SKA ni fylla i enkäten?
- Er uppföljning berättar om hur vi möter barn och unga. Det gör att vi kan driva påverkansarbete och göra olika kampanjer genom det vi ser i våra verksamheter.
- Ni kan se hur ni ligger till inför kommande höst. Behöver ni rekrytera fler? Är det något viktigt ni behöver prata med er lokalföreningsstyrelse eller personalen om?
- Förbundsstyrelsen får information om ert fantastiska arbete och vi organisationen ser hur vi ligger till mot våra uppsatta mål.
- Svenska Röda Korset (som är vår största finansiär) får information om hur pengarna används .
- Vi kommer skicka tillbaka er egna halvårsuppföljning i november 2016, så ni kan använda den när ni ska skriva ert bidrag till föreningens verksamhetsberättelse.

OBS! Tänk på detta när ni fyller i siffrorna: När vi frågar om t.ex. antal frivilliga så menar vi inte bara de som ni har just nu utan alla som varit aktiva, från juni fram tills nu. ALLTSÅ även de som kanske inte är aktiva längre men som har varit det tidigare under perioden. Alla frågor är obligatoriska att fylla i så även om ni ej har en viss aktivitet så skriver ni då nej.
Om ni har något möte eller verksamhet efter att ni fyller i helårsuppföljningen, glöm inte att få med det tillfället och uppskatta då hur många som kommer att delta.


Vill du ha hjälp att fylla i formuläret? Hör av dig till din kontaktperson bland personalen eller rkuf@redcross.se.

Kärlek & Respekt!

Email address *
Namn på lokalförening: *
Namn på dig som skickar in uppföljningen: *
Your answer
Din mailadress: *
Your answer
Ditt telefonnummer: *
Your answer
Citat från uppföljningen kan komma att användas i publikationer inom ungdomsförbudet, tex helårsuppföljning och verksamhetsberättelse. Är det okej att vi citerar det du skriver här? *
Vilken typ av verksamhet bedriver ni? *
Namn på verksamheten: *
Har verksamheten något namn? Ibland kan en förening ha flera av samma typ av verksamhet och för att vi enklare ska veta vilka som har skickat in så vill vi gärna veta namnet på verksamheten. Om du kryssat i Övrig, skriv gärna kort vad för typ av verksamhet ni bedriver.
Your answer
Hur många verksamhetsledare finns det i verksamheten? *
Har alla verksamhetsledare gått verksamhetsledarutbildningen? *
Om nej, vad beror det på?
Your answer
Beskriv kort vad verksamheten har gjort under perioden 1 juni till 31 december: *
Vad har ni gjort på verksamhetens träffar i stora drag? Ta även med t.ex. teambuildingsaktiviteter och planeringsmöten mm.
Your answer
Uppskatta hur många totalt som har varit aktiva (frivilliga från Ungdomsförbundet) i verksamheten? *
Gäller perioden 1 juni till 31 december.
Your answer
Frivilligtimmar som verksamhetsaktiva lagt på själva verksamheten under perioden 1 juni till 31 december?
FYLL I NEDAN hur många träffar ni har haft, hur många som ni brukar vara på en träff samt hur många timmar som en normal träff är så kommer vi centralt att räkna ut totala antalet frivilligtimmar. Tänk på att inkludera planeringsträffar, uppföljningsträffar samt restid till och från träffar. Ange i hela timmar.
Hur många träffar har ni haft i verksamheten *
Exempel: En läxhjälp som har haft 6 verksamhetsträffar samt 2 planeringsträffar fyller i 8 träffar.
Uppskatta genomsnittligt antal frivilliga per träff *
Exempel: Samma läxhjälp har haft följande antal frivilliga (inklusive verksamhetsledare) vid sina verksamhetsträffar: 5,4,5,6,5,5 =30 samt 6+4=10 på sina planeringsträffar. Totalt har 40 personer närvarat. Det genomsnittliga antalet frivilliga har då varit 40 delat på 8 tillfällen = 5. Läxhjälpen fyller alltså i 5 nedan.
Uppskatta genomsnittligt antal timmar per träff *
Exempel: Det är på förhand sagt att antalet timmar en träff ska vara är 2 timmar. De frivilliga reser ca 30 min för att komma till aktiviteten och 30 min för att komma hem. Totalt har de frivilliga i genomsnitt spenderat 3 timmar per träff vilket de fyller i nedan.
Uppskatta genomsnittligt antal deltagare per träff *
I flera ansökningar behöver vi veta ungefär hur många deltagare träffar vi i våra verksamheter. Därför ber vi er att uppskatta hur många deltagare ni i genomsnitt har per träff. Räkna på liknande sätt som tidigare, dvs om ni har 6 träffar, där det kom 6,7,8,9,10 och 11 =51 deltagare så blir det i genomsnitt 51/6 =8,5. När det blir såhär ta det närmaste större heltalet, dvs rapportera in 9 deltagare i genomsnitt.
Vill du förtydliga något om antalet träffar, frivilliga eller timmar?
Your answer
Hur många nya frivilliga har ni i verksamheten som blivit frivilliga under perioden 1 juni till 31 december? *
Hur många UNIKA deltagare har under perioden 1juni till 31 december deltagit i verksamheten? *
Vi vill veta hur många deltagare verksamheten har träffat, oavsett om deltagaren har deltagit vid ett tillfälle eller samtliga träffar, har en person varit med varje gång så ska hen räknas endast 1 gång. Med deltagare menar vi målgruppen för verksamheten.
Hur många i frivilliggruppen har genomgått någon utbildning? *
Antal som gått en specifik utbildning. Gäller under perioden 1 juni till 31 december.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ideologiutbildning
Verksamhetsledarutbildning
Läxhjälpsutbildning
Jourhavande kompisutbildning
Frukostklubbsutbildning
Kompisgruppsutbildning
Har ni i verksamheten hållit några utbildningar på egen hand? *
Gäller under perioden 1 juni till 31 december.
Required
Övrig utbildning *
Har verksamheten hållit någon övrig utbildning? Om ikryssat ovan, vänligen specificera vilken. Om ingen så skriv Nej.
Your answer
Samarbetar verksamheten med någon annan organisation/aktör? *
Om ja: Beskriv kort de samarbeten som verksamheten har med andra organisationer/aktörer. Vilken/Vilka aktörer? Vad görs inom ramen för samarbetet?
Your answer
Har ni i verksamheten sökt någon extern finansiering? *
Om ja, Vilka bidrag har ni sökt (oavsett om ni fick bidraget eller inte)? Om ni inte har sökt externa bidrag, uppge gärna varför.
Your answer
Använder ni verksamhetsledarhandboken? *
Om ja, ange gärna på vilket sätt den fungerade som stöd. Om nej, varför inte?
Your answer
Hur upplever ni stödet från personalen? *
Till exempel tid, kontaktvägar, form och innehåll.
Your answer
Känner ni till och använder ni er av de verksamhetsspecifika riktlinjerna? *
Om ja, hur har ni använt er av dessa? På vilket sätt ser ni till att alla känner till dem? Om nej, varför inte?
Your answer
Har ni inom verksamheten rekryterat några frivilliga under perioden 1 juni till 31 december? *
Om ja, hur har det gått? Hur många har ni rekryterat?
Your answer
Har ni inom verksamheten medlemsvärvat något under perioden 1 juni till 31 december? *
T.ex. om ni har visat upp verksamheten och eller deltagit i medlemskampanjen. Om inte, varför?
Your answer
Är det något som har varit extra minnesvärt under denna period som ni vill lyfta? *
Är det något som ni är stolta över, som ni eller en verksamhet har gjort väldigt bra? Vad tycker ni är allra bäst med er verksamhet?
Your answer
Övrigt du vill informera eller berätta om: *
T.ex. någon annan viktig insats ni har gjort, extra behov av stöd
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service