Request edit access
Registreerimine eelkooli 2019-2020 õa (ootejärjekord)
Registreerimine ootejärjekorda toimub elektrooniliselt.
Registreerimisvorm on avatud lapsevanemale, kes ei jõudnud registreerida last eelkooli taotluse esitamise perioodil: 01.03.2019-30.04.2019. Laps võetakse eelkoolirühma vabanenud kohtade olemasolul. Koha olemasolust teavitab koolisekretär lapsevanemat peale koosolekut, mis toimub koolis augusti lõpus (või varem, kui rühmas vabaneb koht).

Eelkooli registreerudes saab valida tavaklassi (vene õppekeelega klass) ja keelekümblusklassi (eesti õppekeelega klass) vahel. Tallinna Läänemere Gümnaasiumis keelekümblusklassides toimib varase keelekümbluse programm.

NB!
• Eelkoolis õppimine ei ole kohustuslik
• Eelkooli tunnid on tasulised
• Eelkoolis õppimine on abiks kooliks ettevalmistusel
• Õppimine Tallinna Läänemere Gümnaasiumi eelkoolis ei taga sissesaamist Tallinna Läänemere Gümnaasiumi esimesse klassi, sest kooli määrab lastele Haridusamet.

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi ettevalmistusrühmadesse on oodatud kuue- ja seitsmeaastased lapsed, kes lähevad kooli 2019. aasta sügisel.
Enne 1.oktoobrit 2019.a laps peab saama kuueaastaseks.

Kuna eelkooli rühmade kohtade arv on piiratud, jätab Tallinna Läänemere Gümnaasium endale õiguse teha valikut.
Eelisjärjekorras on lapsed:
• kelle andmed on registreeritud esimesena
• kelle vanemad eelkooli laste lastevanemate koosolekul kirjutavad lepingule alla
NB! 5-aastaseid lapsi Tallinna Läänemere Gümnaasium eelkooli ei registreeri!

Регистрация в очередь ожидания проходит электронным путем.
Форма предназначена для родителей, которые не успели зарегистрировать своего ребенка в группу дошкольников в период регистрации: 01.03.2019-30.04.2019.
Ребенок будет принят в группу при наличии освободившегося места.
О наличии свободного места родителя известит секретарь школы после того, как в школе в в конце августа состоится собрание для родителей дошкольников (или раньше, если место освободится).

NB!
• Обучение в классе дошкольного образования не является обязательным
• Дошкольное образование платное
• Обучение в классе дошкольного образования гимназии Ляэнемере не гарантирует места в 1 классе гимназии Ляэнемере, так как школу первокласснику назначает Департамент образования.

Гимназия Ляэнемере г.Таллинна ждет в дошкольные группы детей 6-7 лет, которые осенью 2020 г. пойдут в первый класс.
До 1 октября 2019 г. ребенку должно исполниться 6 лет.

Поскольку количество мест в классах дошкольного образования ограничено, гимназия Ляэнемере оставляет за собой право делать выбор.
Предпочтение отдается детям:
• чьи данные были зарегистрированы первыми
• чьи родители на родительском собрании дошкольников подпишут со школой договор об обучении в группе дошкольного образования

NB! Детей в возрасте 5 лет гимназия Ляэнемере в группы дошкольного образования не регистрирует!

Email address *
klassi suund: vene õppekeelega klass või keelekümblusklass *
вид обучения: класс с русским языком обучения или класс погружения
lapse perekonnanimi ja eesnimi (nt MATVEEJEV ILJA) - täidetakse riigikeeles *
фамилия и имя ребенка (напр. MATVEJEV ILJA) - заполняется на государственном языке
Your answer
lapse haridustee (lasteaed / kodune / muu) *
ребенок посещал детский садик / ребенок находился дома /иное
lapse sünnikuupäev: kuupäev, kuu, aasta (nt 12.03.2008) *
день рождения ребенка: число, месяц, год (напр.12.03.2008)
Your answer
lapse vanus 1.oktoobril 2019.a *
возраст ребенка на 1 октября 2019 г
lapse isikukood *
личный код ребенка
Your answer
ema perekonnanimi ja eesnimi (nt MATVEJEVA ANNA) - täidetakse riigikeeles. Kui ema ei ole, pange "-" *
фамилия и имя матери ребенка (напр. MATVEJEVA ANNA) - заполняется на государственном языке. Если матери нет, поставьте "-"
Your answer
ema kontakttelefon või "-" kui ema ei ole *
контактный телефон матери или "-", если матери нет
Your answer
ema e-posti aadress või "-" kui ema ei ole *
эл.адрес матери или прочерк, если матери нет
Your answer
ema isikukood või "-" kui ema ei ole *
личный код матери или "-", если матери нет
Your answer
isa perekonnanimi ja eesnimi (nt MATVEJEV IVAN) - täidetakse riigikeeles. Kui isa ei ole, pange "-" *
фамилия и имя отца ребенка (напр. MATVEJEV IVAN) - заполняется на государственном языке. Если отца нет, поставьте "-"
Your answer
isa kontakttelefon või "-" kui isa ei ole *
контактный телефон отца или "-", если отца нет
Your answer
isa e-posti aadress või "-" kui isa ei ole *
эл.адрес отца или "-", если отца нет
Your answer
isa isikukood või "-" kui isa ei ole *
личный код родителя или "-", если отца нет
Your answer
lapse õigusliku esindaja või hoolekandeasutuse hooldaja perekonnanimi ja eesnimi, kui laps on eestkostja või hoolekandeasutuse hoolealune (telefoni number ja e-posti aadress) - täidetakse riigikeeles
фамилия и имя опекуна (законного представителя), если ребенок является подопечным попечительского учреждения (номер телефона и эл.адрес) - заполняется на государственном языке
Your answer
lapse rahvastikuregistri järgne elukoht: Tänav, maja nr, korteri nr (nt Paja 75-65) - täidetakse riigikeeles *
адрес прописки ребенка согласно данным в регистре народонаселения (напр.Paja 75-65) - заполняется на государственном языке
Your answer
lapse rahvastikuregistri järgne postiindeks *
почтовый индекс, по которому прописан ребенок в соответствии с данными регистра народонаселения
Your answer
lapse rahvastikuregistri järgne elukoht: LINN (nt Tallinn) - täidetakse riigikeeles *
адрес проживания ребенка согласно данным в регистре народонаселения: город (напр. Tallinn) - заполняется на государственном языке
Your answer
lapse tegelik elukoht, kui see erineb rahvastikuregistri järgsest elukohast: tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn; - täidetakse riigikeeles (kui elukoht on sama - kirjutage sõna "sama") *
действительное местожительство ребенка, если оно отличается от данных регистра народонаселения - заполняется на государственном языке (если адреса совпадают, напишите "sama")
Your answer
märkused/soovid
дополнения/пожелания
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Tallinna Läänemere Gümnaasium. Report Abuse - Terms of Service