Request edit access
Cerere de angajare
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nume și Prenume *
Număr de telefon *
Data nașterii
MM
/
DD
/
YYYY
Sex
adresă e-mail
Orașul în care locuiți este: *
Pregătire. Ultima școală: *
Experiență Profesională (ultimele locuri de muncă) *
Postul dorit *
Ați mai fost angajat la Trutzi? *
Am fost recomandat de către (un angajat Trutzi): *
Cum ați aflat de locurile de muncă din Trutzi?
Clear selection

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

 Stimată doamnă /Stimate domn,

 Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora în calitate de operator,vă informam de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.

 Având în vedere primirea CV-ului dumneavoastră, ca urmare a aplicării la una dintre pozițiile vacante în cadrul societății noastre, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea evaluării candidaturii dumneavoastră. Vă prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul consimțământului exprimat prin trimiterea/depunerea voluntară a CV-ului.Vă prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri determinate.

În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, respectiv gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice astfel încât să ne putem stabili programele interne de recrutare.

 Prin acest consimțămînt îmi exprim ACORDUL ca TRUTZI SRL să folosescă datele oferite de către mine voluntar prin punerea la dispoziție a CV-ului. Documentul imi este necesar pentru susținerea interviului la societatea TRUTZI SRL

 Declar că:

 a) am fost informat/ă la susținerea interviului despre faptul că, prezentul consimțământ este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale în acord cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor);

b) mi s-a adus la cunoștință că datele cu caracter personal prelucrate sunt reprezentate de datele cu caracter personal din CV, cu ocazia susținerii interviului;

c) mi s-a comunicat faptul că destinatarii către care vor (putea) fi dezvăluite și transmise datele cu caracter personal privind persoana subsemnatului sunt:persoanele care accesesză paginile de profil de angajare, reprezentanții legali TRUTZI SRL, împuterniciți ai Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și dacă va fi cazul: instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, alte instituții autorizate;

d) mi s-a comunicat faptul că în cazul în care am o nelămurire legată de Regulamentul UE 679/2016 - privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date sau cu privire la prezentul document, pot contacta oricând Trutzi SRL, la adresa gdpr@trutzi.ro;

e) mi s-au adus la cunoștință toate drepturile de care beneficiez în calitate de persoană vizată, respectiv :

- Dreptul la informare: dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și conditiile în care pot fi exercitate;

-Dreptul de acces la date: dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;

- Dreptul la rectificare: dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;

- Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;

-  Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

- Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obisnuit si într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către TRUTZI SRL. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

- Dreptul la opoziție: dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

- Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produc efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

-Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricaror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

f) înțeleg și sunt de acord că datele mele cu caracter personal pot fi, de asemenea, preluate de pe unele dintre canalele de comunicare (ex: Facebook, Youtube) și folosite de către terțe persoane fizice și/sau juridice în scopuri care nu pot fi controlate de către operator și de către împuterniciții acestuia. În acest caz înțeleg și sunt de acord ca pentru acestea să nu am pretenții financiare ori de altă natură din partea operatorului ori din partea oricărui colaborator al acestuia.

g) consimt prin prezentul Acord, că oricare dintre materialele care conțin datele mele personale să fie utilizate de către operator, direct și/sau prin intermediul împuterniciților menționați mai sus, în scopuri informative și/sau de promovare, pe canalele de comunicare prezentate mai sus, fără nicio pretenție de natură financiară ori de altă natură din partea mea.

 

Am înțeles scopul semnării prezentului consimțământ, si anume, intrarea in vigoare a Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 care este aplicabil din data de 25 mai 2018 ("GDPR") și care instituie protecții suplimentare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor.

 Perioada de păstrare: Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară evaluării candidaturii dumneavoastră conform termenului de prescripție aplicabil de 2(doi) ani de la data depunerii CV-ului .

 Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

                Pentru orice altă informaţie puteţi contacta echipa de recrutare la numarul de telefon:               0758 900 436 sau la adresa de email: cariere@trutzi.ro

  

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy