Request edit access
Prijavni obrazec za včlanitev v ABC StartUp program SIO 2020-2022//Application Form forABC StartUp SIO 2020-2022
ABC-jeva ekipa pomaga startupom pri razvoju inovativnih idej in podjetij, s svojim znanjem, brezplačnimi izobraževalnimi dogodki, ki so prilagojeni posameznim fazam razvoja, mentorji, co-working prostorom ter ostalimi aktivnostmi, ki jih izvajamo v sklopu programa SIO 2020-2022. Postani del ABC StartUp programa SIO! Izpolni  včlanitveni obrazec, ki ga bomo pregledali in če ugotovimo, da ima tvoja ideja potencial na trgu, te bomo povabili na osebno predstavitev. Morda boš ravno ti sprejet v ABC StartUp program SIO za razvoj podjetniških idej.  
///
ABC's team assists startups in developing innovative ideas and businesses, with their expertise, free educational events, tailored to each stage of development, mentors, co-working spaces and other activities that we perform under SIO 2020-2022. Become a part of ABC StartUp SIO! Fill the application form and we will review it. If we'll find that your idea has potential in the market, we will invite you to a personal presentation. Maybe you will be accepted into the ABC StartUp SIO program to develop you business ideas.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email naslov/Email address: *
Prijavljam se kot/Apply as: *
Required
Ali imate registrirano podjetje ali ste fizična oseba?/ Do you have a registered company or you are a physical person? *
Required
Naziv startup ekipe oz. podjetniške ideje/Name of start-up:
Prosimo za podatke vašega podjetja (matična in davčna številka)/Please provide your business information (registration and tax Number):
Ime in priimek vodje ekipe/ Name and surname of a team leader: *
Starost vodje ekipe/Age of a team leader:
Telefon vodje ekipe (za lažje dogovarjanje za srečanje, če je to potrebno)/ Team Leader's Phone (for appointment arrangements if needed): *
Predstavitev članov ekipe (njihove izkušnje in funkcija v projektu)/ Presentation of team members (their experience and function in the project) *
Opišite svoj produkt oz storitev./ Describe your product or service. *
V kateri fazi je vaš produkt?/ At what stage is your product? *
Kaj je inovacija (unique selling preposition) vašega produkta oz storitve glede na že obstoječe rešitve?/What is your unique selling preposition in relation to existing solutions? *
Kakšen problem rešujete?/What problem do you solve? *
Kdo so vaši (potencialni) kupci? /Who is your customer? *
Kdo so vaši konkurenti in kako rešujejo ta problem?/ Who are your competitors and how do they solve this problem? *
Ali imate pravno rešeno zaščito izdelka oz storitve (patent, IP)?/ Do you have a legal resolve for your product or service (patent, IP)? *
Na kakšen način je produkt skalabilen?/How is the product scalable? *
Opišite svoj (potencialni) trg./ Describe your (potential) market. *
Prosimo delite z nami vašo spletno stran in ostale povezave (FB, Linkedin)./ Please share with us your website and other links (FB, Linkedin). *
Prosimo delite z nami vaš Pitch Deck./ Please share with us your Pitch Deck. *
Ste s podjetniško idejo že včlanjeni v kakšen drug program prejemnikov SIO 2020-2022 (celoten seznam prejemnikov najdete tule: https://www.podjetniski-portal.si/programi/sio-subjekti-inovativnega-okolja-sio/seznam)?/ Are you already a member of another SIO 2020-2022 recipient program with your entrepreneurial idea (you can find the full list of recipients here: https://www.podjetniski-portal.si/programi/sio-subjekti-inovativnega-okolja-sio/seznam)? *
Required
Izjava o varovanju podatkov:Posredovane informacije bomo zaupno obravnavali sodelavci ABC Acceleratorja ter komisija, ki bo ideje ocenila. Če bomo potrebovali mnenje s posebnih strokovnih področij, se bomo zgolj za ta namen obrnili na naše zunanje sodelavce. Z vsemi informacijami bomo ravnali skrbno in v skladu z zakonodajo EU, ki ureja področje varovanja osebnih in zaupnih podatkov.///Data Protection Statement:The information provided in this document will be treated confidentially by ABC Accelerator staff and a jury that will evaluate the idea. If we need an opinion from a specific areas of expertise, we will only contact our external colleagues for this purpose. All information will be handled with care and in accordance with EU law governing the protection of personal and confidential information. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ABC accelerator. Report Abuse