Request edit access
แบบแสดงความคิดเห็นของบุคลากรต่อกิจกรรมการสร้างความสุขในองค์กร โรงพยาบาลพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561
คำชี้แจง ท่านอยากให้โรงพยาบาลพังงา จัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า 5 ข้อ)
หน่วยงานที่สังกัด *
1 การจัดกิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรม 5 ส. หลังจากเสร็จงานรัฐพิธีต่างๆ *
2. การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีประจำปีของโรงพยาบาลพังงาเป็นประจำทุกปี *
3. การจัดงานสังสรรค์งานปีใหม่ประจำปีของโรงพยาบาลพังงาเป็นประจำทุกปี *
4. การจัดงานครบรอบวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาลพังงา(11 เมษายน ของทุกปี) *
5. การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี (รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการ) *
6. การจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิดของบุคลากรทุกเดือน (อิ่มบุญอิ่มใจของชมรมจริยธรรม) *
7. การศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวนอกสถานที่ปีละ 1-2 ครั้ง *
8. การจัดกิจกรรม SHA (การวาดภาพ การถ่ายรูป การร้องเพลง ฯลฯ) *
9. การจัดกิจกรรมสร้างสุขในงานมหกรรมคุณภาพประจำปีของโรงพยาบาลพังงา *
10. การจัดกิจกรรมสร้างสุขในงานมหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลพังงา *
11. การจัดกิจกรรม OD ในองค์กรประจำปี (สร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน) *
12. การจัดให้มีสหกรณ์และสวัสดิการเป็นของโรงพยาบาลพังงาเอง *
13. การจัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ (ขยับกาย สบายจิต พิชิตโรค) *
14. การจัดมุมพักผ่อนสำหรับเจ้าหน้าที่ (มุมอ่านหนังสือ มุมพักผ่อนตอนเที่ยง มุมกาแฟ) *
15. การจัดให้มีชมรมสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล (ชมรมปั่นจักรายาน ชมรมลีลาศ ชมรมวิ่ง ฯลฯ) *
16. การจัดให้ HR คลินิก สำหรับให้คำปรึกษาในด้านความสุขของบุคลากร โรงพยาบาลพังงา *
17. การจัดวันให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพังงานำสินค้ามาจำหน่ายในโรงพยาบาล *
18. การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสุข มาสร้างความสุขให้ในองค์กร ปีละ 1-2 ครั้ง *
19. การจัดให้มีวงดนตรีและเครื่องดนตรีของโรงพยาบาลพังงาเอง *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms