Request edit access
Lei ditt hønsehus med høner - 1 års avtale
Email address *
Dette er et bestillings-skjema og er ikke bindende før vi har avtalt leveringstidspunkt.
Betalingsinformasjon kommer på e-post.
Hva innebærer det å leie høner som 1 års avtale
Til deg som ikke har erfaring med høner og trenger support i tilfelle noe skjer, egg-garanti og fornøydhetsgaranti. Må noe oppstå kan vi finne en løsning til hvert tilfelle. Du betaler et lite beløp for hver uke som dekker leieavtalen og samtidig nedbetaler du hønsehuset. Etter 1 år beholder du hønsehuset og hønene uten ekstra kostnader. Det er mulig å si opp avtalen underveis (800kr)
Pris: Etablering NOK 800, Fra NOK 150 per uke

Etter bestilling tar vi kontakt innen 2 virkedager. Vi avtaler en dato for levering av hønsehuset og hønene.

Leveringstid
Leveringstiden er vanligvis mellom 1 og 3 uker. Vil du starte med en gang etter at snøen er borte, er det lurt å reservere høner og hønsehus før våren kommer.

Høner
Vi leverer Lohmann Brown høner. Denne type høner har vi valgt av diverse årsaker. Blant annet er det veldig tamme høner som ikke flyr høyt og kan slippes fri, der de blir i nærheten av hønsehuset. De trenger ikke mye plass og i tillegg legger disse høner mye egg, også om vinteren.

Hønene er mellom 4 og 8 måneder gamle ved utlevering. Denne type høner begynner å verpe fra en alder på 4,5 måneder til de er 3 til 4 år gamle.

Når hønene begynner å verpe legger de små egg, men i løpet av noen uker blir eggstørrelsen gradvis større.

Solheim hønsehus:
Dimensjoner:
Lengde 227 cm
Bredde: 94 cm
Høyde: 150 cm

Leveres med 4 høner som legger tilsammen ca 24 egg per uke

Jeg ønsker: *
Required
Bunnplate, vannautomat og fôrtrau er inkludert
Startpakke
Film av hønsehus med 4 høner
Ønsker / spørsmål angående levering:
Your answer
Navn *
Your answer
Adresse *
Your answer
Postnr og sted *
Your answer
Telefonnummer *
Your answer
Ønsket leveringsdato (avtales nærmere)
MM
/
DD
/
YYYY
Vilkår *
Required
Vilkår ved 1 års leie
LEIEAVTALE AV HØNER OG HØNSEHUS FRA EGGCHANGE I OSLO, AKERSHUS, ØSTFOLD OG DRAMMENSREGIONEN

1. Leieperiode – betaling

Det skal betales en etableringskostnad på 800 kroner og ukesleie for hønene og hønsehus fra leveringsdag til det er gått 52 uker / 1 år. Etter 52 uker, og når alle fakturaer er betalt, kan leieren beholde hønsehuset. Ved oppsigelse innen 52 uker skal hønene og hønsehuset tilbakeleveres. Leien er basert på at hønene produserer egg. Ukesleie faktureres hver 4. uke, mens etableringskostnaden faktureres ved bestilling. Fakturaer forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Hvis betaling unnlates tilkommer et purregebyr på 50 kr, samt en forsinkelsesrente på 8,50%. Ved fortsatt utelatt betaling sendes et inkassovarsel med nytt purregebyr. Kravet blir deretter sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

2. Levering av hønene og installasjon og hønsehus
Levering av hønene og installasjon av hønsehuset bekostes og besørges av Eggchange.

3. Bruk av høner og hønsehuset
Hønsehuset og hønene skal brukes av leieren, og kan således ikke fremleies. Hønsehuset skal kun brukes til hønene og bare under forhold hønsehuset er beregnet for!

4. Eggchanges ansvar for hønene og hønsehuset
Eggchange skal sørge for at hønene og hønsehuset ved levering er i driftsklar stand. Eventuelle feil og mangler skal meldes til Eggchange innen 2 virkedager fra utlevering. Dersom leieren ikke har meddelt Eggchange om feil eller mangler etter utløpet av 2 virkedager, anses hønene og hønsehuset å være feilfritt ved utlevering.

Hver høne verper ca 6 egg per uke. Dette kan variere etter alder og sesong. Det første året kan en høne legge 7 egg per uke, det andre året legger den f.eks 5 egg per uke. Om vinteren kan hønene ha en verpepause.

Eggchange er ikke ansvarlig ved sykdom eller død av en eller flere høner. Leieren finner i samarbeid med Eggchange en løsning til hvert tilfelle når noe skulle oppstå. Ved erstatning av en høne faktureres 250kr.

5. Vedlikehold og reparasjoner.
Leieren skal i leieperioden sørge for forsvarlig vedlikehold av hønsehuset. Fersk vann og mat egnet til høner og annet nødvendig for å ivareta et forsvarlig hold av høner skal anskaffes og bekostes av leieren. Leieren er ansvarlig for skader på hønsehuset som er oppstått under leieperioden, og som ikke kan tilskrives normal bruk.

6. Forsikring
Hønsehuset er ikke forsikret under leieperioden av Eggchange. Eventuell forsikring som måtte være nødvendig, er leierens ansvar og bekostes i sin helhet av leieren.

7. Anvar for skade, tap mm.
Leieren er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person- og tingskader samt følgeskader og indirekte tap som f.eks. formues- og inntektstap som er påført leieren eller tredjeperson i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk i leieperioden. Eggchange kan ikke gjøres ansvarlig for skader som nevnt med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet av Eggchanges personell eller samarbeidspartner.

8. Mislighold
Der leieren ikke betaler leien til avtalt tid, eller på annen måte misligholder denne avtale, har Eggchange rett til å heve leieavtalen med umiddelbar virkning og kreve hønene og hønsehuset tilbake. Eggchange har rett til adgang til gårdsplassen for demontering og henting av hønene og hønsehus og eventuelt ubetalt tilleggsutstyr. I tillegg kan Eggchange kreve erstatning i henhold til norsk lov.

9. Tvister
Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten løses etter bestemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kap.32, så fremt partene ikke enes om annet.

10. Etter endt leieperiode
Leieperioden blir ikke automatisk forlenget.

Etter 52 uker er leieperioden avsluttet og kan leieren beholde hønene og hønsehuset.

11. Avslutte før endt leieperiode – Fornøydhetsgaranti (Gjelder ved 1 års avtale)
Når du finner ut at hønseholdet ikke er noe for deg trenger du ikke å vente til leieperioden er omme. Når hønsehuset er i god stand avtaler vi et tidspunkt for å hente hønsehuset. Du blir fakturert til og med den uken hønene og hønsehuset blir hentet, pluss et servicegebyr på 800kr.

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service