Request edit access
पायाभूत चाचणी अहवाल (चाचणी क्रमांक 1 )
पायाभूत चाचणी मध्ये शाळेचा दर्जा व शेकडा प्रमाण कसे काढावे याबाबत प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची राज्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ पासून अंमलबजावणी करणे बाबत चा २२ जून २०१५ चा शासन निर्णय वरील पान क्रमांक १० वाचावे.
शाळेचे नाव
Your answer
केंद्राचे नाव
Your answer
इयत्ता २ री च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
इयत्ता २ री च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
इयत्ता ३ री च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
इयत्ता ३ री च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
इयत्ता ४ थी च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
इयत्ता ४ थी च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
इयत्ता ५ वी च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
इयत्ता ५ वी च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
इयत्ता 6 वी च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
इयत्ता 6 वी च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
इयत्ता ७ वी च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
इयत्ता ७ वी च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
इयत्ता ८ वी च्या भाषा विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
इयत्ता ८ वी च्या गणित विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
आपल्या शाळेची भाषा विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
आपल्या शाळेची गणित विषयाची शेकडा पातळी
Your answer
आपल्या शाळेची एकूण शेकडा पातळी
मुख्याध्यापकाचे नाव
Your answer
संपर्क क्रमांक
Your answer
शेरा
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms