Request edit access
Formularz zgłoszeniowy - rekrutacja Uczestników - przeciw mowie nienawiści w Powiecie Gliwickim
Stowarzyszenie Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą w Knurowie (województwo śląskie), ale realizujące wyznaczone cele na terenie Polski, potrzebuje Uczestników do przeciwdziałania mowie nienawiści w Powiecie Gliwickim.


W ramach niniejszej oferty Uczestnikiem może być osoba:

- w wieku 15-17 lat;
- mieszkająca w jednej z 8-miu gmin Powiatu Gliwickiego, tj. Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek, Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec i Wielowieś;
- która nie otrzyma sprzeciwu od swojego rodzica/opiekuna prawnego nt. uczestnictwa/realizacji w projekcie, a gdy dostanie powiadomienie o wydrukowaniu, uzupełnieniu i podpisaniu oraz odesłaniu skanów na @ to, to zrobi;
- mająca urządzenie połączone z Internetem;
- mająca profil na Facebook'u i adres @;
- chętna do sprawdzenia się w roli lidera realizującego mini projekt w swojej miejscowości we współpracy z innymi, gdzie w roku 2019 głównym wydarzeniem projektu będzie Baloniada.


Spełniający w/w kryteria i zainteresowani/chcący/mogący współpracować w ramach niniejszej oferty proszeni są o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Uczestnictwo w projekcie bezpłatne!


HARMONOGRAM:

1. zarządzanie i promocja - od II połowy lutego do 20 grudnia 2019 roku;
2. zbiórka pieniędzy na realizacje działań - od II połowy lutego do 12 kwietnia 2019 roku (lub wcześniej);
3. rekrutacja Uczestników - marzec 2019 roku ( a nawet w II połowie lutego br.);
4. indywidualne i zdalne spotkanie organizacyjne - II połowa kwietnia 2019 roku (lub wcześniej);
5. tygodniowy pobyt w Świnoujściu (szkolenie, integracja, atrakcje turystyczne w Ściu i okolicy - nawet w Niemczech) - od 5 do 11 maja 2019 roku;
6. indywidualne i zdalne konsultacje - na przełomie maja/czerwca 2019 roku (i/lub później, w zależności od terminów realizacji poszczególnych etapów projektu/wydarzenia);
7. realizacja projektów w swojej miejscowości - od II połowy czerwca do końca sierpnia 2019 roku;
8. monitorowanie/ewaluacja - od II połowy lutego do 20 grudnia 2019 roku;
9. podsumowanie - we wrześniu i w połowie grudnia 2019 roku.

KORZYŚCI:

- status Uczestnika/Absolwenta projektu realizowanego przez Stowarzyszenie działające na terenie kraju;
- osoby do kontaktu;
- wiedzę i doświadczenie;
- sieciowanie;
- budowanie świadomości lidera, rozmowy wspierające i warsztaty rozwojowe;
- umowę i zaświadczenie o współpracy;
- częściowo elastyczny czas współpracy ( w zależności od etapu - w/w harmonogram);
- zdalno-stacjonarny charakter współpracy


GMINY, w której SCPR ma Uczestnika w niniejszym zakresie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*jeśli widzisz, że jest zrekrutowana osoba w danej miejscowości, a spełniasz, to możesz wysłać zgłoszenie, by trafić na listę rezerwową - różnie bywa w życiu i ktoś później może wypaść...

WAŻNE:

osoby zrekrutowane na Uczestników, gdy zrezygnują z przyczyn "dziwnych", itp. będą zobowiązane ponieść niezbędne koszta, a kwota będzie zależna od momentu projektu, w którym zrezygnuje (im później, tym wyższa). Przedział kwot: od kilku złotych do blisko 2 tysięcy złotych!!!

Wszelkie informacje można dostać od osoby zajmującej się rekrutacją, tj. od Nikoli Witczak - Członka Zarządu/Działu Rekrutacji SCPR, wysyłając wiadomość na adres: rekrutacja@scpr.org.pl


Ponadto, w poniedziałki i piątki będą sprawdzane zgłoszenia, które wpłyną i niezwłocznie wysłana informacja zwrotna na @.


Zapraszamy na bloga dotyczącego Rekrutacji w Stowarzyszeniu Cztery Pory Roku (SCPR) z siedzibą w Knurowie znajdującego się pod adresem: www.rekrutacjascpr.blogspot.com


INFORMACJA RODO:

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Cztery Pory Roku z siedzibą przy ul. Niepodległości 1, 44-190 Knurów, a ze stacjonarnym adresem do korespondencji, tj. ul. Dworcowa 38a/101, 44-190 Knurów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z czynnościami zmierzającymi do współpracy w ramach działań realizowanych przez Stowarzyszenie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji współpracy. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dalszej współpracy.

Dane osobowe są przekazywane wyłącznie osobom związanym z realizacją współpracy.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: a.nowak@scpr.org.pl

W związku przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

1. Imię i nazwisko *
Your answer
2. Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
3. Numer telefonu *
Your answer
4. E-mail *
Your answer
5. Nazwa gminy, w której mieszkasz *
Your answer
6. Nazwa powiatu, w którym mieszkasz *
Your answer
7. Nazwa województwa, w którym mieszkasz *
Your answer
8. Czy masz: *
Required
9. Czy jesteś chętna/-y do sprawdzenia się w roli lidera realizującego mini projekt w swojej miejscowości we współpracy z innymi, gdzie w roku 2019 głównym wydarzeniem projektu będzie Baloniada? *
10. Napisz coś o sobie w maksymalnie kilkunastu zdaniach *
Your answer
11. Dlaczego chcesz się sprawdzić w roli lidera? Napisz w maksymalnie kilku zdaniach *
Your answer
12. Czy i kiedy uczestniczyłaś/-łeś w podobnym projekcie? Jeśli tak, napisz czego się tam nauczyłaś/-łeś *
Your answer
13. Jestem niepełnoletnia/-i i oświadczam, że po wysłaniu wypełnionego niniejszego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie przekażę swojemu rodzicowi/opiekunowi prawnemu, że to zrobiłam/-łem oraz, będziemy oczekiwać na ewentualne wiadomości przesłane e-mailem i/lub smsem i na nie adekwatnie/w terminie reagować, a w sytuacji, gdy dostanę sprzeciw od mojego rodzica/opiekuna prawnego, to niezwłocznie prześlę do Działu Rekrutacji SCPR wiadomość elektroniczną, by o tym fakcie poinformować *
14. Oświadczam, że zapoznałam/-łam się z treścią niniejszej oferty *
15. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości powyższą informację RODO *
16. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204) od SCPR *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service