Request edit access
รับสมัครพนักงานประจำร้าน Supersports ประจำสาขากรุงเทพและปริมณฑล
Contact
Khun Anyapat : 065-929-0483
E-Mail : KoAnyapat@central.co.th

Khun Sirichai : 065-719-4968
E-Mail : apsirichai@central.co.th
Sign in to Google to save your progress. Learn more
หนังสือยินยอมใช้และเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน บริษัทฯ (ผู้ว่าจ้าง) และกลุ่มเซ็นทรัล ได้ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของสายงานทรัพยากรบุคคล เพื่อกำหนดแนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยการกด “ยินยอม” ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน ซึ่งอธิบายวิธีที่บริษัทฯ (ผู้ว่าจ้าง) และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ (ผู้ว่าจ้าง) และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของสายงานทรัพยากรบุคคล” * * *คำถามไม่ระบุชื่อ *
ตำแน่งงานที่สนใจ *
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
ประสบการณ์การทำงาน *
สถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy