Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε Προγράμματα Κατάρτισης στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών

Παρακαλούμε υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση για το πρόγραμμα το οποίο σας ενδιαφέρει.