Request edit access
PÕHIKOOLI KODUKORD KOOLIKOHUSTUSE TÄITMISE TAGAJANA: JÕÕPRE KOOLI PÕHIKOOLI NÄITEL
LP LAPSEVANEM
Minu magistriõppe lõputöö teema on seotud koolikohustuse täitmise uurimisega ja selle kajastatusega Jõõpre Kooli kodukorras. Palun Teie abi lastevanematele mõeldud ankeedi küsimustele vastamisel. Ankeet-küsimustik on anonüümne. Abiks küsimustele vastamiseks on koolikodukord - ptk3 õpilase kohustused, ptk 6 tugi - ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes, lisa 2 puudumisest teavitamise kord.

Tänan koostöö ja abi eest!
Lugupidamisega, Kati Lindt

Millised kooli poolt kehtestatud normid on Teie meelest õiged ja õppekasvatustööd toetavad? Põhjendage *
Your answer
2. Kas olete rahul koolis kehtestatud koolikohustuse täitmise arvestamisega (õpilaste puudumised, hilinemised) ? Põhjendage palun oma seisukohta. *
Your answer
3. Kas peate piisavaks õpilastele kooli poolt pakutavaid meetmeid tugiteenuste osutamise osas? *
Your answer
4. Kas Teie arvates esineb koolis kiusamist, õpilastevahelist vägivalda? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms