Predvolebný mediálny tréning: Mladá generácia a tradičné politické strany na Slovensku ! (Mladosť a tradičné hodnoty sa

Formulár Predvolebný mediálny tréning: Mladá generácia a tradičné politické strany na Slovensku ! (Mladosť a tradičné hodnoty sa už neprijíma odpovede.

V prípade záujmu zúčastniť sa napíš na chairman@odm.sk