Request edit access
Veřejné osvětlení v Květnici II - doplnění darovací smlouvy
Vzhledem k tomu, že občané jako darující strana mají nést 75 % finančních nákladů na realizaci díla veřejného osvětlení (VO) je nezbytné, aby proces používání soukromých finančních prostředků vkládaných do veřejné záležitosti byl transparentní, nezpochybnitelný a od počátku i průběžně kontrolovatelný.

Obec by měla v darovací smlouvě s občany potvrdit, že při naplňování tohoto veřejného zájmu bude investici zajišťovat plně v souladu s příslušnou legislativou, s péčí řádného hospodáře a zakázku zadá v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Z těchto důvodů by darovací smlouva měla být doplněna o tato ustanovení:

1. Příspěvek 10 000 Kč je částka limitní a konečná. V případě vzniklých vícenákladů nebude po dárcích požadováno její navýšení. Při závěrečném vyúčtování stavby musí být doloženo vyčerpání této částky, případně její nedočerpání z titulu úspor, nebo méněprací vzniklých při stavbě.

2. Do smlouvy je třeba konkrétně doplnit kontrolní mechanismy pro kritéria a výběr zhotovitele, sledování průběhu stavby a jejího financování dárci.

3. Požadujeme, aby byla vložená finanční částka navrácena dárcům v případě nezahájení stavby do 31.7.2019 a to nejpozději do 5 pracovních dnů od 1.8.2019, při nedodržení lhůty včetně penále 500,- Kč za každý den prodlení.

Email address *
Jste ochotni přispět na veřejné osvětlení v Květnici II v případě, že darovací smlouva bude doplněna o tři výše uvedené náležitosti? *
Jméno
Your answer
Č. parcely (např. 560/99) *
Your answer
E-mail *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague. Report Abuse - Terms of Service