Request edit access
برآورد اعضا برای فرا منطقه آسیا پاسفیک
این فرم برای برآورد اعضا انجمن است. نیاز به نوشتن نام و نام خانوادگی و مشخصات نیست. سعی کنید به کلیه سووالات پاسخ دهید. درخاتمه برای ثبت، گزینه SUBMIT را انتخاب کنید.
1- استان / شهر
Your answer
2- جنسیت
3-سن
4- تاریخ پاکی ؟
Your answer
5- آیا نیکوتین (سیگار،پیپ، قلیان) استفاده میکنید
6- وضعیت کاری (اشتغال) شما چه گونه است
7 -چه نوع کاری انجام میدهید؟
8- چگونه با NA آشنا شدید ( لطفا حداکثرسه تا از موثرین ها را انتخاب کنید)
9- آیا اکنون راهنما دارید
10- چند سال است که پاک هستید؟
11-چه موقعیت های خدماتی تا کنون داشته اید. ( هر تعداد بخواهید میتوانید انتخاب کنید)
12- معمولا چگونه به جلسه میروید؟(لطفا یک مورد انتخاب شود.)
13- چند جلسه در هفته در شهر شما هست
14- آیا شما جلسات دوازده قدم دیگری شرکت میکنید؟
15- اگر بله،چه جلسات دوازده قدمی دیگری شرکت میکنید؟
16- آیا عضو دیگری از خانواده شما عضو برنامه های دوازده قدمی هست؟
17- ماده مصرفی اصلی شما چه بوده است؟
18- آیا در برنامه لغزش داشته اید
19- اگر لغزش داشته اید چند بار؟
20- در مدت لغزش چه الگوی رفتاری داشته اید؟
21- مهمترین عاملی که شما باز تمایل به آمدن به جلسات دارید چیست؟
22- چقدر جلسه اول در پاک ماندن شما با اهمیت بوده است؟
بی اهمیت
بسیار با اهمیت
23-چه سطح تحصیلاتی داشتید قبل از آنکه به انجمن بیاید؟
24- قبل از آنکه به انجمن بیاید موقعیت شما چه بود؟( یکی انتخاب شود)
25- زمانی که به انجمن آمدید چگونه زندگی شما رشد کرد؟
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service