Request edit access
Deklaracja udziału w sporze/proteście/strajku - związki zawodowe
Formularz stanowi deklarację udziału w sporze zbiorowym, lub/i w jego następstwie w akcji protestacyjnej bądź strajkowej. Jest przeznaczony wyłącznie dla związków zawodowych.

Formularz wypełnia upoważniony przedstawiciel związku zawodowego. Organizacje związkowe zrzeszone w Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związku Zawodowym Pracowników Socjalnych oraz NSZZ Solidarność KZ w Radomsku lub Sopocie uzupełniają formularz odpowiednio, a w sprawie kroków dotyczących podjęcia sporu kontaktują się ze swoimi strukturami nadrzędnymi.

Komisje zakładowe NSZZ Solidarność oraz organizacje członkowskie OPZZ oraz FZZ mogą również wypełnić poniższy formularz, co stanowić będzie zgodę na udział w sporze i pomoże nam oszacować zasięg akcji protestacyjnej oraz strajkowej. Organizacje, które już prowadzą spór zbiorowy z pracodawcą również mogą wypełnić poniższy formularz.

Federacja nie prowadzi sporów zbiorowych poszczególnych organizacji związkowych, z wyjątkiem organizacji będących jej organizacjami członkowskimi. Federacja koordynuje natomiast działania organizacji związkowych na poziomie ogólnopolskim oraz udziela wsparcia oraz pomocy w prowadzeniu sporu wszystkim organizacjom, które wypełnią poniższy formularz, w tym poprzez dostarczanie wzorów stosownych wystąpień (dokumentów) w ramach prowadzonej procedury. Wszystkie niezbędne informacje znajdują lub będą umieszczane się na stronie www.federacja-socjalnych.pl oraz na życzenie związku będą przesyłane mailowo. Ogólnopolski Komitet Protestacyjny zwraca się od związków zawodowych deklarujących udział w akcji by poszczególne elementy sporu zbiorowego (żądania, rokowania, mediacje oraz referendum strajkowe) odbyły się w tym samym terminie, który będzie ogłaszany na naszych stronach, z wyjątkiem tych związków, które już prowadzą spór w swoim zakładzie pracy. Prosimy o dokładne wypełnienie formularza.

Email address *
Dokładna nazwa organizacji związkowej *
Your answer
Rodzaj organizacji związkowej *
Podaj nazwy i miejscowości (z kodem pocztowym) pracodawców, którzy objęci są działaniem Waszej organizacji związkowej *
Your answer
Podaj imię i nazwisko, funkcję w związku, numer telefonu i adres e-mail do kontaktu osoby wypełniającej formularz *
Your answer
Czy Wasza organizacja jest już w trakcie sporu zbiorowego z pracodawcą? *
Ilu członków liczy Wasza organizacja?
Your answer
Jaki postulat chcecie realizować w ramach sporu zbiorowego? *
Required
Jaki szacunkowy procent pracowników objętych działaniem Waszego związku może brać udział w akcji strajkowej?
Your answer
W których ogólnopolskich działaniach brał już udział Wasz związek?
Na jaki rodzaj pomocy ze strony OKP liczy Wasza organizacja?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service