Form đăng ký tham dự Workshop "How to adapt to a new Workplace"

Hòa nhập tốt trong môi trường tập thể là một yếu tố ngày càng quan trọng tại nơi làm việc. Tuy nhiên, có thể khó khăn để tìm hiểu làm thế nào để thích ứng với một nhóm mới. Tạo ấn tượng tích cực là bước đầu tiên để hình thành các mối quan hệ làm việc tích cực và tích hợp thành công vào môi trường làm việc mới.

Workshop sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc thích ứng với môi trường làm việc mới và làm thế nào để hòa nhập một cách tốt nhất để tạo nên thành công cho chính bạn.

WORKSHOP HOÀN TOÀN FREE
Được tổ chức bởi: LIS LANGUAGE CENTER
Workshop là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chia sẻ "Learning is Sharing" dành cho nhân viên, học viên tại LiS Language.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access