รู้จักกัน วันแรก ปีการศึกษา 2559

ปิดรับงาน "รู้จักกันวันแรก ปีการศึกษา 2559" แล้วค่ะ ^_^