Request edit access
ANSÖKAN: Juridisk handläggare Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
PRAKTISK INFORMATION
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne söker en juridisk handläggare.

Vi strävar efter att all rekrytering ska vara kompetensbaserad och icke-diskriminerande. Därför använder vi oss av detta ansökningsformulär i rekryteringen. Vi kommer endast att beakta ansökningar gjorda i formuläret här nedan.

Sista ansökningsdag är söndag 24 februari 2019.

Mer information om oss och annonsen i sin helhet finns på vår hemsida: www.adbnorraskane.se

För övriga frågor kring tjänsten eller rekryteringen kontakta info@adbnorraskane.se.

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
Tjänsten består huvudsakligen av två delar. Den ena delen handlar om att ge juridisk rådgivning till personer som upplever sig ha blivit utsatta för diskriminering. Det innebär till exempel att göra rättsutredningar och vid behov vidta åtgärder i ärenden samt att ge rådgivning till enskilda om hur de själva kan gå vidare med sitt ärende.

Vi hanterar ett relativt stort antal ärenden varje år och har som nämnts ovan femton kommuner som vårt upptagningsområde. Vi strävar efter att utveckla och utöka vår verksamhet för att kunna möta de behov som vi i vårt arbete ser finns. Den andra delen av tjänsten är därför inriktad på att utveckla och bredda vår verksamhet. Det kan exempelvis handla om att utforma och planera ett projekt, ansöka om medel för detta samt starta upp projektet. Det kommer i denna del finns stort utrymme att själv lägga upp arbetet, i nära samråd med byråns övriga anställda. Projektet kan vara kopplat till den juridiska verksamheten men måste inte vara det.

Utöver dessa två huvudsakliga delar ingår även att tillsammans med övrig personal representera föreningen i nationella, regionala och lokala nätverk. Det kan även ingå att i mindre omfattning delta i utbildningsinsatser som byrån genomför samt föreningsinternt arbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Juridisk utbildning och/eller erfarenhet av juridiskt arbete
• Kunskap om diskriminering, mänskliga rättigheter och normkritik
• Förmåga att arbeta självgående
• Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna ha svenska som arbetsspråk

Det är meriterande om du också har:
• Erfarenhet av att ge juridisk rådgivning
• Erfarenhet från idéburet arbete inom till exempel ideella föreningar, aktivism eller liknande
• Erfarenhet av att skriva ansökningar samt återrapportera till finansiärer
• Erfarenhet av att arbeta i projekt
• Förmåga att initiera och utveckla exempelvis projektidéer
• Har god samarbetsförmåga

ANSÖKNINGSFORMULÄR
1. Kan du ha svenska som arbetsspråk? *
2. Har du juridisk utbildning och/eller erfarenhet av juridiskt arbete? *
3. Beskriv vad du har för juridisk utbildning och/eller erfarenhet av juridiskt arbete. (Max 900 tecken)
Your answer
4. Vilken kunskap om eller vilka erfarenheter har du av diskriminering, mänskliga rättigheter eller normkritik? (Max 900 tecken)
Your answer
5. Beskriv eventuella erfarenheter du har av idéburet arbete, till exempel inom ideella föreningar, aktivism eller liknande. (Max 900 tecken)
Your answer
6.Beskriv eventuella erfarenheter du har av att skriva ansökningar och återrapportera till finansiärer. (Max 900 tecken)
Your answer
7. Beskriv eventuella erfarenheter du har av att arbeta i projektform. (Max 900 tecken)
Your answer
8. Som anställd hos oss är det viktigt att kunna utföra arbetsuppgifter självständigt – kan du ge några exempel på tillfällen när du arbetat självständigt? (Max 900 tecken)
Your answer
9. Berätta om någon situation där du har kommit på/utvecklat något nytt? Hur gick du tillväga? Hur gick det? Har du haft möjlighet att omsätta det i praktiken? (Max 900 tecken)
Your answer
ARBETSPROV
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne hanterar ärenden på olika sätt. Vi kan för det första utreda ärendet på olika sätt, till exempel genom kontakt med klient och motpart. Vi kan för det andra vidta olika åtgärder i de ärenden vi bestämmer oss för att driva vidare. Samtidigt måste vi prioritera vilka åtgärder vi vidtar med hänsyn till våra begränsade resurser. Ett exempel på ett ärende skulle kunna vara att en person ringer till oss och berättar att den varit på vårdcentralen och träffat en läkare. När personen frågade läkaren varför vissa prover inte tagits svarade läkaren att ”om du inte gillar mitt sätt att ge vård så kan du köpa en enkelbiljett tillbaka till ditt hemland”. Klienten tror själv att uttalandet har ett samband med att den har ett utländskt klingande namn. Nu undrar klienten om byrån kan göra något för att hjälpa till i den här situationen. Vill du att Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne ska gå vidare med ärendet, och hur föreslår du i så fall att vi går tillväga? Ditt svar behöver inte innehålla någon rättsutredning och det finns inte heller någon färdig lösning för hur vi skulle ha gått vidare i just det här fallet. (Max 1 200 tecken)
Your answer
KONTAKTUPPGIFTER
Namn: *
Your answer
E-post: *
Your answer
Telefonnummer: *
Your answer
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) måste vi informera om hur vi behandlar personuppgifter som kommer in till oss.

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne är personuppgiftsansvarig, vilket betyder att byrån är ansvarig för att dina uppgifter hanteras korrekt och för att informera dig om dina rättigheter. Du kan alltid kontakta byrån via info@adbnorraskane.se eller 042 - 28 48 45 om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för att genomföra rekryteringen av en ny medarbetare. Därmed finns ett berättigat intresse med vår behandling (artikel 6.1 f GDPR). Behandlingen är också nödvändig inför ett eventuellt avtal mellan dig och byrån om anställning (artikel 6.1 b GDPR).

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter.

Du kan när som helst begära ett utdrag på vilka uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar uppgifter som inte stämmer, att vi raderar uppgifterna och att vi begränsar hur vi använder dem. Du har även rätt att invända mot behandling som vi grundar på ett berättigat syfte. Du har vidare rätt till dataportabilitet gällande de uppgifter om dig själv som du lämnat till oss och som vi behandlar på grund av ett avtal med dig. Det betyder att du har rätt att få ut uppgifter som vi lagrar elektroniskt i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

När rekryteringen är avslutad gallras alla personuppgifter från rekryteringen.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service