Request edit access
แบบประเมินในการผลิตแผ่นพับ
แบบประเมินในการผลิตแผ่นพับ
เรื่องที่ผลิต *
Your answer
หน่วยงานที่ประเมิน
Your answer
ให้ท่านแสดงความคิดเห็นต่อการผลิตแผ่นพับ *
5
4
3
2
1
1.เนื้อหาสาระ เหมาะสมสอดคล้องกับหัวข้อ
2.การสะกดคำ เครื่องหมาย และการใช้ภาษาของข้อความในแผ่นพับมีความถูกต้อง
3.การออกแบบงานศิลปะในแผ่นพับ มีความเหมาะสม ละเอียด สวยงาม
4.เข้าใจง่าย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
5.ระยะเวลาในการผลิต
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service